pop'd-up by madeleine


iGer.nl


iGer.nl
Kaarsen doven. Het licht valt uit. De stilte maakt zich meester. Ergens ver weg klinken wat stappen. Stappen door de nacht. Stappen in de nacht. Een enkel ster. Ook deze verdwijnt. In de nacht. Deze nacht. Terwijl de nacht zich opmaakt. Voor meerdere stappen. Hakken klikklakken. Klikkakkend door de nacht. Een laars. Een kaars. Weer licht. Dat niet zal doven. Hooguit dat de wind zich meester weet te maken van de vlam. Een flakkering. Een flikkering. De stilte. Een windvlaag giert, brult heel even. Mensen maken zich klaar: een gospel heel ver weg wordt ingezet. Iets als een Halleluja, een vleugje Silence, een herder desnoods. Ik ben alleen; hooguit wat schaduwen om mij heen. Alleen. Dit keer is het niet veel ineen…


iGer.nl
Haar winkel wordt ontbonden. Spullen worden ingepakt. De kachel wordt gedemonteerd. De kaalslag die zich elders voordoet, zal zich ook weer van dit pand meester maken. Zo werkt nu eenmaal pop’d-up by madeleine. Zij strijkt neer, stelt tentoon en verdwijnt dan weer in een zee van leegte. Maar voor even was daar die uitstalling. Die uitstraling. Die ogenvangers die er even toe deden. Want ogenvangers kenmerkt haar werken. Waarvan ik wat beelden heb mogen vastleggen. Beelden die er dit keer, voor even toe doen. Niet zozeer bij gebrek aan beter, maar meer in de zin van die zinnen. De zinnen waar ik me de afgelopen dagen mee bezig heb weten te houden. De vergankelijkheid die zich voordoet. En het gevecht om een naakt bestaan. In dat gevecht kan de klank verloren gaan. Laat staan dat dit gepaard gaat met een verlies aan beeld. Aan licht. Waardoor het duister lijkt te gaan zegevieren. Het licht in het duister als een symbool van eeuwigheid. Een eeuwigheid die…


iGer.nl


iGer.nl
Ik wens jullie allen een goede nacht. Desnoods een alternatieve kerstnacht. Met herdertjes en sterretjes, een helder licht op een stralend gezicht! En in dat licht doe ik van harte mijn ogen, voor even, dicht. Opdat ik kan dromen en kijken naar ver gezicht en!


iGer.nl


iGer.nl