Politiek!

Politiek”! Ik hoor je wel maar ik zie je niet!
Natuurlijk laat ik ook velerlei na. Omdat ik mij ook regelmatig voorneem om dingen te gaan doen en er regelmatig sprake is van dingen die zich anders voordoen. Waardoor ik dingen dan toch weer nalaat. Verwijt mij echter niet van een groot tekort aan nalatigheid. Ik schroom ook niet dit te ontkennen, laat daardoor ook veel dingen staan en neem haast, op voorhand, een wat afwachtende houding aan. En dwing mij tot enige vorm van nadenken.
Nu weet ik wel dat in mijn nadenken gedachten veelal aan de loop gaan en probeer ik hartstochtelijk nog enige lijn in mijn gedachten te brengen maar moet ik welhaast concluderen dat dit niet altijd voor mij is weggelegd. En dan voel ik mij enigszins bezwaard. Een klein beetje maar, maar toch”
En gelijktijdig lucht dit op. Ik werp een blik naar de hemel alsof er sprake kan zijn van een bepaalde vorm van overgave. Of beter offergave. Ik offer mijn beperkingen en zie deze verdwijnen in de ijle blauwe lucht, waar gisteren geen sprake van kon zijn. Grauw met wat wit en blauw. Mijn vereeuwigaar bleef dan ook verscholen in het zwart etui. De plaatjes schiet ik dan wel binnen. En de werkelijkheidswaarde neigt dan juist naar de nul.
En generleiwaarde doet dan vrolijk mee. Alsof zij op dit moment gewacht hebben.
Verscholen lagen om het hoekje in mijn geest.


iGer.nl
Een tekst die er zomaar vandoor dreigt te gaan ware het niet dat ik deze nu te boekstaaf. En daardoor mijn zinnen de geest van de ander laat prikkelen. JU! nu! En op die manier de hoop uitspreek dat ik toch een glimlach weet te toveren. Een krul rond een van JUW mondhoeken. Een ‘smail’ desnoods.
Gezegend door de schrale wind van gisteren. Het grauw dat het grijze zwerk weet te kleuren. En de onstuimigheid van een verregende druppel. Een verdwaalde sneeuwvlok. De windvlaag die aan je kraag begint te knagen. En het feit dat rond de klok van half zes een lichtje glans brengt in het donker.
De behaaglijkheid van een centraal verwarmd huis. En het mogelijk gemis van de ouderwetse kolenkachel. Met micaruitjes. Het mica wat zich ooit, met een vergrootglas, in brand liet steken. Was het dus wel mica”
Of is mijn gedachtegang ook door de zinnen achterhaald”
Zijn het weer veelvuldige onzinnen die ik te berde breng.


iGer.nl
Lijd ook ik aan een zeker tijdverschijnsel” Niet zozeer de inhoud maar veel meer de verpakking waar hoor en wederhoor een rol in zou kunnen spelen. Als wel een nieuwe hobbel voor de coalitie: Kabinet wacht nog grotere uitputtingslag dan rapport Davids. Elk woord in het gisteren gepresenteerde 4,5 A-viertjes tellende antwoord is gewikt, gewogen en uitonderhandeld. Het resultaat is dat de boel bijeen is gehouden. Voor het CDA was het belangrijk dat het gezichtsverlies van Balkenende tot een minimum beperkt bleef. Bos sprak van een ‘eerlijke brief.’ Wel stelt het kabinet dat het rapport-Davids ‘leidend’ is bij de terugblik. Voor de goede verstaander: dat de premier de regie aanvankelijk niet nam, wrijven we hem niet extra in. Ook de erkenning dat het kabinet de Kamer in twee gevallen beter had moeten informeren, is in verzachtende bewoordingen gevat. Daar zelf scherper over oordelen is immers eigenhandig de strop om de nek leggen. Eufemisme zeker voor dit kabinet geen onbekend fenomeen.
Stel JU eens voor dat het kabinet Balkende IV nu eens ruim de zeventig jarige leeftijd zou hebben. Zou er dan ook een moment in de geest van Jan Peter kunnen zijn dat er bij hem ook sprake is van een ‘Voltooid Leven”!’
Het zal wel niet! Want ook hij zal graag geschiedenis schrijven. Op termijn in de boekjes terug te vinden zijn als de man die voor de meest transparante vorm van leidinggeven stond. Zijn niet zichtbaarheid. En die stijl kenmerkt zich zeker niet door achterkamertjes politiek: want wat niet is dat is er niet! Maar”
Wordt ook JU graag gehinderd door enige kennis””!
Laat ik graag als dank de schillen en de dozen voor wat zij zijn: zelfs afval laat zich, op termijn, recyclen.
NALATEN
Grappig door onzin uit
te kramen, lijnen vul
voorspelbaar nalaat
de zinnen te benoemen die
ik nalaat.


iGer.nl
Gegroet maar weer”