Plagiaat!


iGer.nl
Ik maak me schuldig! Ik maak mij, met een grote regelmaat, ernstig schuldig. Mij valt, met diezelfde mate van schuldigheid, velerlei vormen van plagiaat te verwijten. Simpelweg omdat alles wat ik te zeggen heb, en alles wat ik vastleg, reeds in alle maten en vormen heeft plaatsgevonden. Eigenlijk durf ik te stellen dat ik weinig origineel ben. En dat valt mij dan weer te verwijten. Terecht! Dat daar niet veel vaker op gewezen wordt, geeft iets aan van de andere partij. De tegenpartij als het ware. En ware het niet dat de tegenpartij zich in zwijgzaamheid manifesteert, zou de eerste steen geworpen kunnen worden. Niet door mij! Maar dat behoeft geen nadere uitleg!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Neem nu, bijvoorbeeld, beelden van een plasgelegenheid. Een urinoir. Een pisbak. Een krul. De krul die typerend was voor een straatbeeld. Achterhaald”! Ten dele. Wildplassen is daar voor in de plaats gekomen. En een oplettend diender weet wat dat oplevert. Niet alleen een bon, maar vaak vergezeld van een prent. Het kan dan haast niet anders dan dat ik dit straatbeeld vandaag aan de goegemeente tentoon wil gaan stellen. Een korte, maar hevige kleine boodschap. Mogelijk dat ik, op diezelfde termijn de grote boodschap ook nog eens aan de kaak stel.


iGer.nl


iGer.nl
De inspiratie” Ook die ligt op straat. Die liegt er ook niet om. Het is dat vleugje nostalgie wat mede het onderwerp voor vandaag bepaald. Ook dat is plagiaat! Want hoeveel anderen zijn mij reeds voorgegaan…”! Vooruit voor een keer. Omdat het de dag voor hemelvaart is. Een dag zonder keerzij. Althans, dat hoop ik vandaag van harte!


iGer.nl