Performer 'avant la lettre…

Noem hem geen potloodventer maar eerder een performer ‘avant la lettre.’ Dat doet meer recht aan zijn bijdrage aan de Kunst10daagse van Bergen. Nu weet ik wel dat een troebele geest mogelijk met de hashtag metoo aan de loop zou kunnen gaan, zie dit echter meer als een bijdrage die niet zozeer bedoeld was om de gemoederen enigszins in beweging te gaan brengen, maar eerder als een manier om op een wat curieuze wijze met kunst om te gaan dan wel om daar een loopje mee te nemen. En naar mijn idee is de performer daar zeker in geslaagd, gezien de regenjas die hij mij vanmiddag deed aanschouwen. Het wijde van de vleugels die de inhoud van het geheel ten goede is gekomen. En dan te bedenken dat wij in eerst instantie een afspraak hadden om ons project Kaas Kermis tot een goed einde te brengen ware het niet dat op de een of andere duistere wijze de eendjes in het geheel verloren zijn gegaan. Hetgeen de uitwerking als zodanig niet geheel volgens wens naar voren zal gaan brengen. Goede raad is in deze duur en duurzaamheid is niet geheel en al onze deugd. Spuitbussen zijn leeggespoten, het kleurrijke geheel van de uitvoering zorgt er echter voor dat een gevoel van tevredenheid zich van ons heeft meester gemaakt. Het ziet ernaar uit dat ook dit tweede project spoedig zijn beslag zal gaan krijgen, alhoewel nog enige hobbels zich zullen gaan voordoen. Een kwestie van je er overheen zetten en hoewel ook goede raad in deze niet direct voor handen is, heb ik en met mij de performer, goede hoop dat ook deze frobelende bezigheden een goed resultaat tot gevolg zullen hebben. En dat ik nalaat om de naam van de performer bij deze te gaan onthullen… er dient nu eenmaal nog iets in het leven te raden over te blijven!


IMG_9619


IMG_9620


IMG_9622


IMG_9625


IMG_9626


IMG_9628