PENSIONADO als VEELVERDIENER (deel I).

Wanneer een verslaggever een analyse geeft omtrent het inkomen van pensionado’s, dit doet onder de titel PENSIONADO ALS VEELVERDIENER, Ouderen zijn sinds de crisis relatief alleen maar meer gaan verdienen valt niet alleen mijn mond open, maar schroom ik zeker niet om hoe melding van te maken. In twee delen! Want zo is het tegenwoordig in Nederland gesteld. Alles is relatief, het leven maar zeker niet de dood. De dood geeft geen meerwaarde, tenminste niet altijd voor de nabestaanden. Want de successierechten eisen nu eenmaal een belangrijk deel van het vermogen op. En om op dat vermogen een aanslag te doen…
Amsterdam* The Wallstreet Journal deed deze week een relevant onderzoek dat nog eens duidelijk maakt waarom Den Haag geen dreigende pensioenkortingen moet compenseren met een hogere AOW. Dat vergroot namelijk de groeiende disbalans tussen de inkomens van ouderen en de rest van de bevolking. Niet alleen oneerlijk maar ook schadelijk voor de economie, waarschuwen economen in de vergrijzende Westerse wereld al langer. Wie koop krachtplaatjes buiten beschouwing laat, ziet dat ouderen sinds de financiele crisis in 2008 substantieel meer zijn gaan verdienen dan ieder ander. Ook in Nederland. Dat valt deels te verklaren doordat gepensioneerden van nu meer pensioen hebben opgebouwd dan de relatief armere generaties voor hen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want ook het verdienpotentieel van de generaties na de babyboomers is door de crisis afgenomen. De krimpende groep werkenden ziet zich geconfronteerd met hoge werkloosheid, baanonzekerheid en moet via de AOW betalen voor een niet gering deel van het gestegen inkomen. Wat de gevolgen kunnen zijn, blijkt uit landen als Spanje en Frankrijk, waar het inkomen van gepensioneerden inmiddels hoger ligt dan het doorsnee inkomen.
Gaarne maak ik vandaag gewag van een drietal woorden, te weten relatief, substantieel en economen. Waar morgen de balans kan worden opgemaakt, zal het mij op termijn niet verbazen wanneer dit huidige kabinet nog een poging zal gaan wagen om juist deze groep burgers op voorhand te gaan beroven van een relatief substantieel deel van de successierechten op termijn! Op naar deel twee dus, slaap er een nachtje over en kijk dan of het nog mogelijk is om de luxe paasdagen nog eens heel voorzichtig substantieel over te gaan doen!