Paul Vlaar & Doornbos


iGer.nl
Het heeft dan ook iets heel bepalends. Niet dat het mij niet eerder is opgevallen maar nu ik met mijn toestel langs de glazen wanden loop, mij hul in stilzwijgen en dan plotsklaps dat toestel tevoorschijn tover, wordt het bijkans een magisch moment. Mysterieuze krachten maken zich van het objectief meester en ik heb niet veel meer te doen dan de ongekende krachten te stroomlijnen. Uiteindelijk is het mijn wijsvinger die de knop beroert en niet veel later ligt ook dat moment vereeuwigd vast. En vervolg ik mijn weg. Laat mijn blik links en rechts wat flitsend door de omgeving schallen en hoewel dit absoluut niet kan, zijn het mijn schellen die van mijn ogen naar beneden glijden. Geheel onzijdig en voor het gemak voor een deel uit feitelijke abstractie geef ik mij over. Voor mij geen vraag omtrent de evolutie. En van een schepping kan in mijn ogen alleen maar sprake zijn wanneer ik mijn blik via dit glazen oog op het object richt.
Het heeft dan ook weinig met een zeker geloven van doen. Vandaar ook dat die vraag een totaal irrelevante vraag is. Zoals ook de vragen die zich voordoen in het gebundelde werkje wat met de aanbiedingen de deurmat teistert. Het geeft ook een dreun: het staat dan ook bij punt 6. conclusie.
Geloof in de evolutietheorie betekent dat er geen antwoord is op belangrijke vragen als: ‘Waar kom ik vandaan”, Waarom ben ik hier” en Waar ga ik heen als ik sterf”‘
Geloven we in de Bijbel, dan zijn er wel antwoorden op die belangrijke vragen. Dan mogen we weten dat God uit liefde ons geschapen heeft en een plan met ons leven heeft.
Jaargang I nr.1
Het is te bidden dat het bij deze ene jaargang en dit ene nummer blijft. Als creatie info te Doorn in Doorn een bos heeft weten te vinden hoop ik dat de geest van ene Doornbos in dit bos dwaalt. Voor mij hoeft die persoon niet gelieerd te zijn aan die andere geest. Moedwillig nog wel binnengelaten. Die geest wordt genoemd duivel of satan. En wat de Schrift dan aangeeft is ook al zo’n waarheid: ‘daardoor werd de mens afgescheiden van Gods Geest, Die Liefde, Rechtvaardig en Licht is. Als gevolg daarvan trad het omgekeerde van evolutie in: degeneratie (achteruitgang). Er kwam ziekte en dood, en de mensen gingen zich gedragen erger dan dieren. Door die zondeval zijn de problemen in de wereld gekomen en die zullen alleen maar groter worden, leert de Bijbel. Maar er is hoop!


iGer.nl
De hoop op de doos van Pandora!
Maar niet iedere doos is een doos als er doos op staat”
Een doos is een doos is een doos maar nooit zomaar een doos”
En zoveel dozen als er zijn zullen er evenveel hopen te koesteren zijn. Ook dat zal God in al Zijn Almachtigheid vast wel hebben uitgedokterd. Want door de ziekten kwamen er artsen, kwamen er objectieven, kwamen er elektronenmicroscopen, werd DNA inzichtelijk gemaakt, kunnen er weer andere verklaringen worden gecre”erd en blijft de mens in een eigen cyclus hangen”
En al dat denken doet vermoeden dat de antwoorden ook in een bepaalde richting gezocht moeten worden. Zoals de omschrijving omtrent Technische Wetenschap: resultaten behaald in het verleden, zijn herhaalbaar in het heden en de toekomst. Het doet een beetje denken aan beleggen. Resultaten in het verleden behaald zijn geen garantie voor de toekomst. God gaat kennelijk met zijn tijd mee of legt woorden in de mond van zijn vertolkers. Er zal dan ook wat worden afgetolkt om al deze letterwijsheden onder de aandacht van Zijn Beeld te brengen. De mens is naar Gods beeld geschapen.” Hoe al die varianten dan mogelijk zijn””!
En als laatste toch wel de verwijzing naar fossielen, dinosaurussen, zondvloed en vele andere onderwerpen, zie www.creatie.info. Ook voor een gratis Johannes evangelie.


iGer.nl
Evangelie!” 1. blijde boodschap, leer van Christus; 2. verhaal van het leven en de leer van Christus, beschreven door vier evangelisten: de vier evangeli”n vormen de eerste boeken van het Nieuwe Testament; 3. R.-K. voorlezing uit de evangeli”n tijdens de mis; 4 waarheid waaraan niet te twijfelen valt: zijn uitspraken zijn voor zijn vrouw een evangelie.
Voor vandaag komt het mij voor dat deze dag niet meer stuk kan. Ik hoop dat ik, op mijn eigen kromme wijze, iets aan deze dag weet toe te voegen. Mocht dit niet zo zijn”

IETS

Zij heeft iets;

vraag mij niet

wat

iets is

ziet zij niet.

Zij heeft iets

rood haar

lokken rond

haar half

geloken ogen,

mond, haar parel

witte tanden

gouden randen

een stem

die klonk

omfloerst haar

lach, haar ogen

spreken:

dichtgeknepen

heeft zij iets;

ik kijk

in stilte en

bewonder

haar

om

iets.

Ik kom vanuit het niets. Eerst was ik toen dacht ik dat ik was.

Ruim een jaar geleden treedt dit vandaag weer in het heden. Ruim een jaar niets meer van gehoord en vandaag een advertentie:

PASTOOR PAUL MOET BLIJVEN! PUNT UIT.

Dinsdag reden Ellen en ik door Obdam. Langs de kerk waar Pastoor Paul Vlaar zijn hoogtij vierde. Een kerk die op zondag volloopt terwijl vele kerken niet anders meer kennen dan een leegloop. Een kerk met een boodschap. En ik trek mij die boodschap aan. Meer nog dan die smeekbede van een jaar geleden: ‘laat de kinderen tot Mij komen…’ Want daarin is de boodschap verhuld. Dat is niet meer van deze tijd. Neen, ik stel voor:

tel je religieus profane zegeningen!

Hoeft die Gulden tekst ook niet meer terug te keren…


iGer.nl