Laat ook even een reactie achter

Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen contact met mij op.

1 april

20090331-1238527013N1802hass617

patiënten niet tussen ‘wal en schip’ na fusie

“Voorop in ons beleidsplan staat dat er niemand tussen wal en schip mag vallen. Of ik garandeer dat dat ook gebeurt”
Met honderdduizend aanmeldingen per jaar””
Hans de Veen, voorheen klinisch psycholoog en momenteel bestuurder-directeur van GGZ Dijk en Duin zwijgt even.
“Ik steek er in ieder geval mijn hand voor in het vuur dat wij het optimale doen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen”, zegt hij dan.

De systematische aanpak die de Parnassia Bavo Groep hanteert voor patiënten, werkt goed en roept positieve reacties op, meldt hij. patiënten die zich voor de eerste keer telefonisch bij het psychiatrische zorgbedrijf melden voor hulp, worden door een team van psychologisch geschoolde mensen te woord gestaan.

Psychiatrisch”! Zorgbedrijf en psychologisch te woord gestaan”!
Daarna worden ze direct naar de juiste hulpverlener verwezen.
Deze werkwijze zorgt voor korte wachttijden.
“En de patiënten hoeven niet driemaal hetzelfde verhaal te doen bij een andere hulpverlener”,
noemt de Veen nog een voordeel op.

Klinisch psycholoog. Psychiater. Een internist in gewone dienst.
Een huisarts in gewone dienst. Een geriater. Geen agogen meer.
Maar wel veel meer klinisch psychologen die geen medicijnen mogen voorschrijven. Geen arts weet JU wel!

En dan die zorgbedrijven. Je kunt er bijkans zorg bedrijven.
En dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn.
De Parnassia Bavo Groep bestaat uit een aantal psychiatrische zorgbedrijven die elk wat anders doen.
Zo is er het zorgbedrijf PsyQ waarin een negental specialistische zorgprogramma’s zijn ondergebracht.
Er is een zorgbedrijf voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
En een zorgbedrijf voor verslavingszorg: Brijder.

Ook heb je Indigo, dat zorg levert vanuit de huisartsen-praktijken en gezondheidscentra.
Daarnaast heb je de psychiatrische ketenzorgbedrijven in regio Haaglanden, regio Rijnmond en regio Noord-Holland waaronder ook de psychiatrische ziekenhuizen vallen, waar de ‘bevolking’ steeds verder krimpt omdat veel psychiatrisch patiënten thuis door hulpverleners van Parnassia Bavo Groep worden geholpen.

Het statige Administratiegebouw staat deels leeg, omdat veel beleids- en administratief personeel op een van de andere kantoren te werk is gesteld.
Biedt dat ruimte voor patiënten in het Administratiegebouw”
De Veen: “Ik sluit niets uit.”

“Parnassia Bavo Groep zit in regio’s met ketenzorgbedrijven, waar Dijk en Duin er één van is.
Hier bieden wij ‘harde’ psychiatrie, langdurige zorg. Er zijn hier wel relatief gezien nog veel bedden vergeleken met onze andere regio’s. Dat aantal zal dalen. Maar ik leg me niet vast op getallen.
Duidelijk is dat we de intensieve begeleiding van mensen thuis willen intensiveren.

Honderdduizend gedeeld door 365 dagen geeft een getal van 273,9726027.
Stel dat dit mensen zijn. En dat ziekenhuizen 24 uurs economische zorg bedrijven.
De weekenden meegerekend.
Mensen” In-takes” Getallen” De macht van getallen…”!

Dan wordt de toekomst toch wel heel Bijzonder.
Je zou bijna terugverlangen naar de B…

En voor wat de toekomst betreft het volgende.
De Veen maakt duidelijk dat hij samenwerking zoekt met andere zorgbedrijven in de regio. Maar er wordt ook geconcurreerd met andere instellingen. Zo zal de dependance van verslavingskliniek Jellinek eind dit jaar het Duin en Bosch dan wel Dijk en Duin-terrein verlaten. Parnassia Bavo Groep heeft zelf een afdeling voor verslavingszorg: Brijder. Die zal zich binnenkort op het terrein vestigen…

Het is geen grap wat ik juist op deze dag met JU wil delen.
Het kan geen toeval zijn dat de week van de psychiatrie de dag van 1 april herbergt.
Het interview van gisteren kan dan niet anders dan een sick-joke zijn geweest.
patiënten na fusie niet tussen ‘wal en schip.’

Maar wie vangt dan het schudden en het stoten op” Het wringen en het kraken”
De besluiten en het ten uitvoer brengen”
‘Uw 10-rittenkaart is op, meneer, mevrouw en U weet:
wij zijn niet gek!’

ik kijk uit naar twee april. Waarin op de voorpagina komt te staan: de Parnassia Bavo Groep”!
E”n grote grap. 1 april en geen fusie.
Dat ook is het verschil tussen een klinisch psycholoog en psychiater.
De één denkt en is normaal de ander dacht ik kom pas

later…
ANNA A. VAN DEVENTER

Een voorrecht om met U
Anna A. van Deventer
in de buffetzaal van de
Clinghe, niet alleen
woorden tot het aanwezige
publiek te richten, maar
mij, juist met U, te
verstaan.

In mijn hoofd rees ooit
een situatie:
Uw levensboek bewees
dat deze situatie echt
bestond.

Ik dank U dan ook
voor dit bewijs,
had dit U liever
willen besparen:

Uw weg besloot
anders.

20090331-1238527189N1802hass620