Laat ook even een reactie achter

Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen contact met mij op.

D&D&B

Een laatste bijdrage. Tenminste voor dit moment…
Kader is simpel: verandering en…
Een nieuwe week vol met inspiratie.
Om harten en riemen weer op elkaar af te stemmen.
Voor wie dit nodig heeft indien veranderingen erin hakken.
Om niet direct door roeien en riemen te gaan.
Of ruiten desnoods…

20090510-1241983889N0905kunststel1290
9 mei 2009. Toekomst.

TOEKOMST

Als ik het schrijven beu ben
het denken evenzo
mijn leven zich zo afspeelt
binnen muren vierkant
het gesticht, dan hoop ik

‘licht, dat jullie mij
het onteren door

simpel weg te vegeteren’

mij
zult onthouden!

11 mei 2009. nu.

Inzicht voor een deel gelezen. Hello, Goodbye
Het personeelsblad van GGZ Dijk en Duin Voorjaar 2009

Lucertis, PsyQ, Zorgservice Dijk en Duin.
Twee puzzelstukjes en twee vervreemdende wezens

Ook de inhoud werkt vervreemdend. Door een andere taal. Door andere namen.
Door die ene fusie die overgaat in een andere.
En door decentralisatie. Door even voorstellen. Van onbekenden.
Tenminste voor mij.

En zo af en toe een naam uit die andere tijd. Die herkenbare. Van toen. Een leerling die verder leerde.
Manager werd en blijft. Dan komen de vragen wie zij zijn.

Een doorsnee. Omdat het maandag is. Inspiratie…”!

WAT IS HET BESTE ADVIES DAT JE OOIT KREEG”

– Blijf bij het direct waarneembare hier en nu.
– Probeer het werk dat je doet altijd vanuit zijn context te zien.
– Verander jezelf, zodat je anderen ook kunt laten veranderen.
– Blijf zo authentiek mogelijk.
– Advies van een interim directeur, B. Grimmelt. Ik was pas afgestudeerd en als kersverse hoofdverpleegkundige begonnen.
Hij adviseerde me om nooit te ver voor de troepen uit te lopen.
– “Als je geen oplossing hebt, heb je ook geen probleem.” Dan betreft het een beperking waar je misschien mee moet leren
omgaan. Je kan je energie dan weer sneller op iets anders richten.
– “Als je niet kan lachen moet je geen winkeltje beginnen” “n “Zonder wrijving geen glans!”
– Eigenlijk heb ik mijzelf het beste advies gegeven: door de keuze te maken om in de zorg te gaan werken.
Daarnaast moet ik denken aan een directeur die mij jaren geleden de juiste vraag stelde: “Wil je je ontwikkelen als
staffunctionaris of in de lijn.” Toen besefte ik dat dit “de lijn” moest zijn.
Ik ben een manager in hart en nieren.

En om deze bijdrage in stijl af te sluiten, zowaar nog een verpleegkundig persoonlijk begeleider.
Deze gaf antwoord op de volgende vraag:
‘Wat vind jij dat het divisiemanagement zou moeten veranderen in het nieuwe ketenzorgbedrijf Dijk en Duin”‘

Naast het bijkans obligate antwoord dat Dijk en Duin zich dient te handhaven als herkenbaar bedrijf binnen het grote Parnassia Bavo, hoopt deze werkvloermedewerker dat er een einde komt aan de constante veranderingen. ‘
Voorlopig maar even geen nieuwe fusiepartner meer zoeken, maar wennen aan het onderdeel zijn van zo’n groot bedrijf.’

Ook rationaliseren kun je leren. Emoties kun je kwijt in het Elektronisch patiƫnten Dossier.
Het EPD als schakel in de zorg en het intranet/internet als spreekbuis voor de hele organisatie en zijn omgeving.
Vervreemdende wezens. Wezensvreemde wezens.
Er is toch sprake van een andere herkenbaarheid. Een foto van de Cli”ntenraad. Van drie naar “”n.
Ook deze maakt deel uit van de veranderingen. De raad schrijft het jaarlijkse werkplan.
Als speerpunten zijn bepaald:
vormgeven van medezeggenschap, belangenbehartiging en participatie cli”nten,
teambuilding van de leden van de CR, het opzetten van het projectplan CBB (Cli”nten Belangen Bureau),
voorzieningen voor slechtziende cli”nten en mogelijk ook slechthorende hulpverleners…”!
Want de vraag wie luistert nog naar wie en wat hoort de ander dan…
U vraagt en zij draaien zich om”!
Genoeg! Veranderingen. Zij horen erbij.
Maar wie zijn zij en wie vertegenwoordigt wij”

20090510-1241983764N0905kunststel1277

Zij! Als ik het niet ben!