Laat ook even een reactie achter

Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen contact met mij op.

sleutel zoek ge mraakt

20090710-1247262547N0706parkhof367

Zoekmaken en zoekraken. Het verschilt een letter maar in beide gevallen ben je iets kwijt.
Bewust en onbewust maakt voor het gevolg geen verschil. Voor mensen die hier mogelijk een oordeel
over dienen te vellen, zal het duidelijk zijn indien de betrokkene zich verspreekt. Dan kan er sprake
zijn van een fout. En als deze fout fatale gevolgen kent dan… Ja, wat dan”
Komen er dan reconstructies”

Worden dan de omstandigheden die zich voordeden in het totaal der dingen meegewogen”
Is er sprake van opzet” Want de opzet bepaalt dan weer de schuld.
Dan vindt het proces van afwegen, overwegen, nog eens overdenken, weer eens gaan onderzoeken,
een andere deskundige gaan raadplegen, mogelijk een hernieuwd onderzoek in het Pieter Baancentrum
en dan, op grond van weer een nieuw rapport, een mogelijke schorsing.
Of stapelen de dagen van een voorarrest zich op, wordt rekening gehouden met een aftrek,
is er sprake van een moeilijke jeugd, bezwarende omstandigheden,
een onverantwoordelijk gedrag in relatie tot een verantwoordelijk zijn.

En ga zo maar door en kijk zoveel verder.
TBR of TBS. Ook Gerrit Achterberg kwam er ooit terecht!

Hirsch Ballin opent forensische kliniek GGZ NHN
“Een mijlpaal in de samenwerking tussen de ministeries van VWS en Justitie”, aldus Hirsch-Ballin. De kliniek forensische psychiatrie heeft 36 plaatsen, voldoet aan alle veiligheidseisen en is gebouwd volgens de laatste inzichten voor de behandeling van forensisch psychiatrische patienten. In het gebouw zijn verschillende multifunctionele therapieruimtes en op het binnenterrein is een sportveld aangelegd. Onder forensische psychiatrie valt de behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In deze vorm van psychiatrie gaan zorg en beveiligen samen. Dat betekent dat het behandelen van de psychiatrische stoornis en beveiliging leidend zijn.

De kliniek is gebouwd op het terrein van GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo en ligt aan de Hooge Venne 2.

20090710-1247262657N0907parkhof1412

Stond in de krant. En als het de krant haalt zal het wel zo zijn. Zorg en beveiligen gaan hand in hand.
Het vraagt een andere insteek, een ietwat andere benadering door het personeel.
Nabijheid met behoud van distantie dient ook hier een uitgangspunt te zijn maar
zal andere grenzen dienen te trekken. De vraag in hoeverre de psychiatrische
stoornis een rol heeft gespeeld in het delict wat ervoor zorgde dat de betrokkene
op deze afdeling werd geplaatst trekt een andere wissel op het betrokken personeel.
Moord, verkrachting, ernstige bedreiging gepaard gaande met het nodige geweld
zullen ongetwijfeld deel uitmaken van het dossier van de persoon die hier behandeld wordt.
En het aantal plaatsen dan” 36!
Maar van die 36 plaatsen staat ook al vast dat er sprake zal zijn van een verplaatsen.
Want als het aan de toegangspoort dringen wordt kan het niet zo zijn dat er,
gelijk een camping, een bordje komt te hangen met de tekst vol is vol.
Bij campings is er sprake van een vrije keus; in deze situatie is hier absoluut geen sprake van.
Dan zal er, mogelijk, een achterdeurtje open gaan.
Wordt de afweging om het minst erge geval over te gaan plaatsen uit de kast gehaald.
Is ook dan sprake van zorg en beveiliging”
Is er dan sprake van voldoende deskundig en opgeleid personeel”
Komen dan langdurig opgebouwde vertrouwensrelaties onder druk te staan”
Of wordt deze vaak jarenlang subtiel opgebouwde relatie, waarbij het overwinnen van de
achterdocht een belangrijk wapenfeit is, binnen de kortste keren de nek omgedraaid”
Hoe is het dan gesteld met kwetsbaarheid”
Of vereist het systeem van de cijfertjes een zekere meedogenloosheid” In plaats van mededogen”

Ik houd mijn hart in zekere zin vast.
Want stel JU nu eens voor dat iemand letterlijk de nek wordt omgedraaid. Wat dan”
ZOEKGERAAKT

Vergis je niet
in wat wij
weten
vergissen wij ons
wezenlijk;

in weten ligt
het leven niet
besloten
slechts door te ver
gissen
hebben wij de
sleutel tot
het weten

zoekgemaakt.

De macht van de sleutel. Het geweld van de sleutels.
Zoals het Vaticaan juist dit symbool verkoos. De kracht”
Om deuren, geopend, dicht te houden.
Om, na een bepaalde selectie, de deuren te openen.

De wetenden te sparen en de onwetenden onwetend te houden.
De ingang die een uitgang kan wezen en
de uitgang die toch de ingang bleek te zijn.

20090710-1247262424N0607kook1286

Wacht ik in gemoeden af.

Tot een nader bericht…