Overwinning klink(t) klaar!

Waar zouden dingen goed voor zijn” Opbergdingen dan wel bewaardingen dan wel dingen waar je niets aan hebt. Onmogelijke dingen, waardevolle dingen, gedachten waar je iets aan hebt. Gehad desnoods. Of achteraf de ontdekking doet dat het eigenlijk gedachteloze dingen waren, vrij van elk besef in een niet gedacht gebeuren. Aan R.v.d.V. / 30-05-’70. R.v.d.V. Staat voor Roger van de Velde aan wiens graf ik heb gestaan. En het moet de samenloop zijn die mijn karma voor even op zij schuift, het lot in de prullenbak doet belanden en het toeval laat voor wat het is: een epileptisch insult! De referentie voor vandaag draagt dan ook de naam van het boek dat ik al eerder naar voren bracht; Knetterende schedels. Uit 1969. Voor mij een heel Bijzonder jaar: ik zou een opleiding gaan volgen om om te kunnen gaan met de psychiatrisch gestoorde medemens, waarbij opvallend was dat…
IN / DE / KNETTERENDE SCHDELS / vlieden / daverende hersenschimmen / dansend tussen laser / stralen / flitsen op de oogappels / dreunt / daverend de disco / woeste trommen, staccato / trommelvliezen de / dreigen de danse Macabre; // knetteren de vuige vlammen / dansen wild in knetterende hersenpannen / schimmen / uit het onderrijk, doden / maskers, was / begint te vloeien / vloeibaar vuur / mijn schedel / barst en vlamt en rijt // de wereld open.
Of, en dat is een geheel ander chapiter neem kennis van EENZIJN.
Hij loopt sneller / dan zijn benen / kunnen volgen / zijn blik gericht / de onbekende / oorden / blijven duister / in zijn holle ogen / verscholen // als // de man, met / bolle ogen de / hand toereikend / uitgestoken, de tas, symbool te / zijn // ontmoeting van / twee mensen, die zichtbaar // anders / zijn.
Tastend in het duister van mijn geest laat ik mijn brein voor mij werken en neem wederom een besluit. Laat ik een derde schrijfsel naar voren brengen, iets wat aangeeft hoe ik tegen een bepaalde situatie (vanuit mijn verleden) hen aangekeken. Ook nu weer ligt het geheel in het duister van de tijd gesloten: hooguit kan ik mezelf herhalen en op een enkel citaat tracteren!
REIZIGER.
We liepen / even op / wisselden / wat / gedachten / verlieten / het station / ieder / een /andere, in / richting.
OVERWINNING.
Een twintigjarige / strijd / werd beslist / toen hij het leven / liet. // Een glimlach / plooit / zijn blauwe lippen.
Ik was wat zuinig met woorden en van mensen die er verstand van hebben kreeg ik te horen dat ik veelal op het eind voorspelbaar uit de hoek kwam. Waarbij ik veelal in de herhaling viel en er weinig tot niets geen nieuws onder de zon naar voren kwam. Ik kreeg even met mezelf te doen maar heb me daar manmoedig over heen weten te zetten inde wetenschap dat degeen wiens hoofd boven het maaiveld uitsteekt de kans loopt om die kop te verliezen. En dat verlies wordt geregeld omgezet in een overwinning! Wat mij betreft: bij deze!