Oranjevaart

Het zijn nu eenmaal niet alleen paden die noden. Wanneer de nood echt aan de man is, zal een nooduitgang volstaan. Het wordt pas een probleem wanneer de nooduitgang volstaat. Met ongebruikte dan wel afgedankte zaken. Dingen desnoods. Of van alles wat dies meer zij. Mogelijk nog zo van het een dan wel het ander. Waarmee de trend voor vandaag voor een niet onbelangrijk deel bepaald is. Dat had echter de geoefende lezer vier regels geleden al door.


iGer.nl
Oostvaardersplassen. Niet zomaar binnendijks water. Buitendijks valt een vaargeul te ontdekken, waarbij binnenvaartschepen zeecontainers naar een onbekende bestemming brengen. Hetgeen de vaart der volkeren zichtbaar maakt. Want in diezelfde vaart der volkeren beweeg ik mij. In dat clubje van enthousiastelingen. Want met de onstuimigheid van een verlate jeugd, begaven wij ons op die maagdelijke paden. Waarbij dwalen laat staan verdwalen tot de onmogelijkheden gaat behoren. Is er geen afrastering te ontdekken dan is het voorkomen van natte voeten een dam die wij weten te omzeilen. Hoewel ook van een dam geen sprake kan zijn. Althans, niet voor zover ik dit kan overzien. En zover overzie ik nie’.


iGer.nl
Wat flauwekul dit keer. Hetgeen ik aan het weer wijt. Want de onstuimigheid waarmee de wind zich van de bloesem meester weet te maken, doet welhaast denken aan een sneeuwjacht. De windkracht neemt aanvankelijk toe, verjaagt gelijktijdig de wolken naar een ander deel van dit aardse uitspansel. (Waardoor ik mij bewust word van het gegeven, dat deze omschrijving totaal niet klopt!)
het schijnt dt aan het einde van de dag het zuidoosten van Nederland wordt opgeschrikt door aanhoudende buien gepaard gaande met de pauken van Wagner. Regen en bliksem, donder en geweld zal de nederigheid ‘des menschens’ doen toenemen. Hetgeen de KNMI verleidt een waarschuwing de ether in te jagen. Waar Radio Nederland Wereldomroep straks de ether wordt uitgejaagd. Want wie zit nog te wachten op Mexicaanse honden”! Mogelijk een verstokte vrijgezel ergens in de rimboe van Toerweggistan”! Of in de binnenlanden van Timboektoen” Of aan de oevers van de uiteinden van de Oostvaardersplassen” In afwachting van de terugreis van Jan van Riebeeck”! Of misschien wel van een onderwijl volwassen geworden Padddeltje…”!


iGer.nl
Het laatste deel dus van het avontuur van de Oostvaarders. Onder de enthousiaste leiding van Erik. Hij die, als een ware roerganger, ons de weg wees. In een geknakt bos. Met roedels edelherten. Overvliegende ganzen. Met nog steeds dat imponerende ‘Gak, gak’, hetgeen mijn associatie met voorheen weer op gang bracht. Het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor wat mogelijk later is opgegaan in UWV dan wel SVB. Want die ontwikkelingen gaan, sluipend door. Maar ook dat ene verontrustende bericht wat ik vanochtend tegenkwam: Economen: nog meer bezuinigen.
Bezuinigen op de korte termijn betekent een dreun voor het prille economische herstel. Hierdoor krijgt de Nederlandse overheid minder belastingen binnen en is meer geld kwijt aan uitkeringen. Het gevolg is dat ‘in 2013 opnieuw bezuinigd moet worden als men wil blijven vasthouden aan de 3 procentnorm’.


iGer.nl
Dan is het schril dat het schilderij ‘Oranje, rood, geel’ van Mark Rothko voor een bedrag van 67 miljoen euro bij Christie’s in New York is geveild. Mogelijk dat de Prins van Oranje hier meer van weet…