openneer

Ben zo het een en ander aan het uitproberen onder de noemer beter ten hele verdwaald dan ten halve gekeerd. Hetgeen mij verschillende opties kan gaan bieden, waarbij ik eigenlijk geen idee heb welke opties dit dan kunnen zijn. Dat brengt enige spanning met zich mee en hoewel het beter voor mijn gestel is dat ik spanning vermijd, huldig ik het gegeven dat zonder spanning er eigenlijk weinig te beleven valt. Laat mijn bijnier maar werken, verhoog mijn adrenalinepeil en de pillen die ik slik zullen zorgdragen dat het geheel binnen bepaalde grenzen dan wel waardes blijft. Een kwestie van afstellen als het ware, waardoor mijn kleppen in een bepaalde samenhang de doorstroming weten te bestendigen…


IMG_7660
verwacht de komende dagen niet zoveel bijzonders. Hooguit laat ik wat beelden passeren die mijn oog troffen en het verhaal wordt vanzelf duidelijk. De stoker en de machinist, de kolen en het water, de spades waarmee tuinen kunnen worden bewerkt en de schuur waar dit geheel te vinden is. Het al eerder aangegeven Zuiderzee museum. En voor wat de kolen betreft: in Koblenz op een zondag als een op en neertje mee te rijden op de voetplaat van die stoomtrein. Dat op en neertje dat ik eerder onder de aandacht bracht en met dat neertje kwam het uiteindelijk ook weer goed. De reden” Wie goed doet, goed ontmoet en met dat goed… kijk uit naar morgen!


IMG_7773