Ooit…

Ooit las ik een boek van de schrijver Herman Hesse: Steppenwolf. Dat boek heb ik nooit uitgelezen. Ik kwam tot ongeveer bladzijde 55 en besloot de rest van het verhaal te laten voor wat het was. De rest. Nu loop ik de hele dag met een nummer van Het Goede Doel in mijn hoofd: waar is hier de nooduitgang” Want eenieder beschikt nu eenmaal over een nooduitgang alleen de wijze waarop de nooduitgang gebruikt kan worden is nogal heftig. Noem het geen zelfmoord maar eerder zelfdoding dan wel een einde aan je eigen leven brengen. Het wordt actueel wanneer ik een boek van de Belgische schrijver Jo Claes ter hand neem met de titel ‘De mythe van Methusalem.’ En de vraag die dan rijst is wie was ouder dan de man” Wanneer er wordt geantwoord met het gegeven zijn moeder, kan het haast niet anders dan dat een glimlach op het gezicht van de vrager zich spontaan voordoet. Nu hebben wij in Nederland ook de nodige Thrillerschrijvers, als een Thomas Ross en, van een heel andere categorie, Baantjer/van der Waal. Maar in het verleden was ik een aanhanger van de schrijver Jan Willem van de Weetering, maar ook die verkeert al jaren niet meer in het land der levenden. Thrillers zijn tegenwoordig te verkrijgen onder de noemer Literaire Thriller. Wat deze extra toevoeging betekent is mij, tot nu, een raadsel. Want het draait simpelweg om moord en de vraag welke inspecteur die moord weet op te lossen. Vandaag ben ik meer bezig met het woord zelfdoding dan wel iemand die om welke reden dan ook een eind maakt aan zijn of haar leven. Omdat het leven voltooid is” Omdat de pijn die de persoon heeft niet meer uit te houden is” En dan heb ik het niet over fysieke pijn maar meer over psychische pijn. Wanneer leven een kwelling wordt, wie zijn wij (de maatschappij) om hier op een humane wijze mee om te gaan” We krijgen een nieuw kabinet dat zich met vol elan zal richten op zaken die het landsbelang ten goede zullen gaan komen. Maar wat blijft er over van een partij die zich uitsprak om met het voltooide leven wetmatig om te gaan” Waar blijft, simpelweg, die pil van Drion” En wat stelt zelfbeschikking voor, wanneer aan gezagsdragers de macht van het wils(on)bekwame wordt toebedeeld” Genoeg echter voor vandaag, want morgen…