Oogluikend

Nu was het op zich niet geheel verkeerd wat er her en der plaatsvond. Zonder echter ergens om gevraagd te hebben kwam een tsunami van ongekende grootte: ruim 140.000 en nog was daar geen einde zichtbaar. Ongekende golven Viagra overspoelden de dijken en one.com greep in. Wikswegen ging op UIT. En” het bange vermoeden van een mogelijke herhaling van maart 2009 deed zich voor: mijn geest aan het dwalen, Rick die zich langs Heren wegen spoedde en niet bereikbaar zou zijn.

Wat zich dan ook voorspelbaar voordeed: op vakantie ergens onderweg waar het bereik het af liet weten. Maar hiep hoi, wikswegen kwam toch weer in de lucht en het praatje en dat plaatje deden, wederom, van zich spreken. Tot dat andere moment: Planet als onderdeel van KPN besloot het initiatief naar zich toe te trekken en sloot het hele www vermogen af. Over en sluiten op initiatief van de bekabelaar dit keer. En Ria ging op pad. Naar de Primafoon winkel. En bleef daar voor enkele uren. Via Antwerpen naar Nederland werd haar duidelijk gemaakt dat er geen sprake van kon zijn dat, ondanks deze onverklaarbare actie van de moeder, er tussen toen en zes weken weer sprake zou zijn van een aansluiting. En de fout” Die lag ergens op een onbekend kerkhof en de dader vluchtte voort. Ogen sluiten, tot negen tellen en dan vervolgens terug en liet de tafels voor wat zij waren: tafels! En dat gaf enige spanning. Maar Allah, als allah direct van een hoofdletter wordt voorzien zal alla wel weer door rood worden onderstreept. Alsof wilders ergens ver weg invloed kan uitoefenen op de tekst die ik aan dit apparaat toevertrouw.

iGer.nl

En dan de plaatjes. Het is vaak een feest om dingen die te groot zijn te gaan verkleinen. Vooral als het verkleinapparaat stelt dat er tot ongeveer 6 Mb kan worden verkleind en dat het uploaden mislukt indien er sprake is van slechts 2 Mb. Maar ook dat mag een zekere pret niet drukken. Want stel nu dat alles wat zich spontaan aandient in 1 keer ook zo laat gebruiken zoals het wordt verondersteld. Dn zou er niets meer te zeiken zijn. Dan wordt het echt zoals Brederode reeds veronderstelde: ‘Zij dronken een glas, zij deden een plas en alles bleef” en of dat alles was”‘

Waarschijnlijk wel. Zoals wikswegen in grote lijnen dankzij Richard vergelijkbaar is gebleven, zoals de woorden zich op dit scherm weten voor te stellen en zoals de plaatjes mogelijk nog een verandering zouden kunnen ondergaan. Zoals ze nu in nog gewoon staan. Wat ook wel anders zou kunnen worden: ik slechts UM herhaal en de stum van Richard door de ether schalt. Analoog dan wel digitaal en ik geen flauw idee heb wat er niet allemaal dient plaats te vinden voor, terzijde en achter die ongekende schermen. Ik dan besluit om mijn luiken te laten voor wat ze zijn: lede ogen. Oogleden dus. En als ik dan in een balkje terechtkom” Ook dan voorziet Richard mij van een zekere zichtbare raad en voegt de daad bij zijn woorden: een pijl en een rode cirkel. Een icoontje zonder kroontje; helderheid en realiteit en dat dan weer op een weg naar wikswegen. wiksblik was of is ook zoiets: het bestaan zou zich nog kunnen voordoen maar uit de woorden van Richard begreep ik”

Een kostelijk verhaal. Zou heel goed kunnen. Aan de dag te staan waarop wikswegen een andere dimensie, een andere wereld lijkt te betreden is een nabeschouwing dan wel een voorbeschouwing op deze plaats op zijn plaats. Weet ik nog niet zo goed wanneer en hoe de tekst zich morgen kan gaan manifesteren. Als deze tekst zich gaat manifesteren, morgen. Ook dan kan oogluikend kijken een mogelijkheid zijn om data niet te serieus te nemen. Maar gezien het feit dat tijd tijd is en dit meestal wordt gekoppeld aan geld neem i aan dat geld nog steeds de wereld laat draaien. En gezien ook het feit dat pensioenen lichtelijk door de crisistijd zijn achterhaald, komt eenieder tot de ontdekking dat datzelfde geld niet alleen minder maar ook meer naar de pensioensfondsen laat vloeien. Kwamen die ook bij Bos langs”

En heeft Bos die ook het bos ingestuurd”

Sluit de luiken, sluit de ogen en voor JU het goed en wel beseft zijn het niet alleen de ogen die werden bedrogen!

OOGLUIKEND

Gedichten

dicht ik niet

om voor

te dragen

dichten

doe je

als de

lezer

in jezelf

open je

gesloten

luiken.

wikswegen” weer de lucht in. Zonder Viagra dit keer!