Oogjes dicht…

Ik weet niet of ik de juiste figuur ben om een ‘blijde boodschap’ te verkondigen, maar ik kan in ieder geval wel een poging wagen. Door eenvoudigweg wat beeldjes aan het wereld wijde web toe te vertrouwen en op die manier iets van een andere boodschap wat op de achtergrond te dwingen. Want als grootmachten niet alleen dreigen maar ook nog doen met behulp van vliegtuigen en navenante ladingen die zij op onschuldigen los laten, wat kan ik dan aan de wereld en het mogelijk verbeteren daarvan bij gaan dragen. Met wat praatjes en wat bijdehande plaatjes. Zo bijdehand wil ik mezelf echter niet afficheren. Ik doe er beter het zwijgen toe en laat de woorden voor wat ze zijn en de plaatjes vandaag voor zichzelf spreken. Opdat morgen die andere plaatjes aan de orde kunnen komen, want wat in een verondersteld vat zit, kan wel eens anders uit pakken dan dat ik vandaag voor ogen heb. Dus… voor dit moment, oogjes dicht en snaveltjes toe!


IMG_6874


IMG_6875


IMG_6877


IMG_6878