(on)WAARDIG over de DREMPEL!

IMG_5599Immer gewaagd om een voorschot te nemen dewelke in de schoot der toekomst verscholen ligt! En toch durf ik dat risico te nemen! De noemer ‘wie niet waagt, niet wint’ zal daar ongetwijfeld een rol in spelen. Met alles dat wenselijk is! Eenvoudig weg voor dit jaar: ‘een Questie van genieten!’ Hetgeen ik in de diverse kerstkaarten tot uiting heb weten te brengen. Als een vorm van bezigheids- dan wel arbeidstherapie dewelke tegenwoordig ook al tot de ondergang gedoemd schijnt te zijn. Het credo van ‘steeds meer met minder’ zorgt hooguit voor een stijging van cijfers die constant door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden aangeleverd. Onrust neemt toe en waar de een zich opmaakt voor een volgende sollicitatie ronde, kijkt de ander steeds vaker tegen de bodem van zijn of haar knip aan. Prijsstijgingen vinden geregeld heel ‘sneaky’ plaats en van inflatiecorrectie is al jarenlang geen sprake meer van. Neen het valt niet mee om het makkelijker te maken, laat staan leuker. Daar staan de huidige politici nu eenmaal garant voor. En ook dat doen zij met de nodige verve, hoewel dit woord de nodige reserves laat oplaaien. Heilwensen zijn, op dit moment, ietwat uit den boze!
2015. Het is even wennen, maar ook dit zal waarschijnlijk in luttele dagen zijn beslag weten te vinden. Zeker nu een groot deel van het beslag zijn bestemming heeft gevonden: oliebollen en krentenbollen de vele oesophagie hebben gevonden, waarbij menig slokdarm de noodzaak heeft aangegeven om anti-peristaltisch in beweging te komen. Kotsend en brakend menigeen mogelijk over de pot heeft gehangen en de voornemens die, vrijwel gelijktijdig, in het riool zijn verdwenen. Het putje dat verstopt raakt door de vetten vrijgekomen door de frituren die menig bitterbal dan wel kroket van een bruine jas hebben voorzien. Lekker vette bekken halen, een klef wit kadetje en een grote lading mosterd ten spijt. Waarbij roomboter in zekere zin voor een gesmeerde stoelgang uiteindelijk zorg weet te dragen. De zorg en de overstap, het minimale wat niet meer garant staat voor het maximale en de vele mensen in dit derde rijkste land van de wereld die zich hebben aangemeld voor de voedselbank. Waar overschotten door een minimaal inkoopbeleid ook steeds meer onder druk zijn komen te staan. De hulp in de huishouding die vanuit de thuiszorg steeds meer in het zwarte circuit dreigt te verdwijnen en de hulpbehoevenden vaker aan hun lot worden overgelaten. 2015, Het jaar van de grote veranderingen, waar menigeen de dupe van zal gaan worden. En wat er dan nog aan geluk overblijft: toch maar een gelukkig jaar toegewenst al is dit op voorhand een gotspe!