one big happy family…


iGer.nl
Dus vandaag nog maar weer eens een beetje anders. Alsof de wind, constant uit het Noordoosten waaiend, niet veel meer te doen heeft dan het vuur, oplaaiend, door de duinpan heen te jagen. Het doven der vlammen en het sluipende gevaar van het onderhuidse helmgras dat op een niet vermoede plek een veenbrand doet vermoeden. mensen die ge”vacueerd dienen te worden en een dorp van 450 mensen dat een desolate indruk maakt. Met een” Mobiele Eenheid die, in gevechtsuitrusting, treden beklimt en mensen sommeert het pand te verlaten. En alles wat verloren gaat. Een brand die voor jaren littekens achter zal laten. Terwijl de branden van vorig jaar nog op ternauwernood van het netvlies zijn verdwenen.


iGer.nl
Vandaar voor vandaag een drietal overdenkingen. En het gezin wat ik, nietsvermoedend, aan de binnenkant van de tuinkast trof. Alsof de behoefte aan overdenkingen in de huidige tijd van het jaar een juiste zou kunnen zijn. Echter gezien de ontwikkelingen die zich wereldwijd in alle toonaarden voordoen vergelijkbaar met een moment voor JUzelf: een kleine meditatie in het totaal der dingen.
LOS
van deze episode
in het leven van
een mens
laat
deze episode in het
leven van die mens
het leven
loos.


iGer.nl
‘Constructief waar het kan en strijdbaar waar het moet. Mensen van deze tijd moeten niet op eilandjes van zichzelf zitten, maar moeten verbinding zoeken met anderen. Dat zijn we kwijtgeraakt en daar wordt onze samenleving niet frisser en vrolijker van.’
De politiek staat voor grote bezuinigingen. Wat is uw boodschap”
‘Alle voorstellen zullen wij meten langs de lat waar het CNV voor staat. Er zullen offers worden gevraagd en het is van belang dat die offers op een rechtvaardige manier worden verdeeld. We zullen de zwaksten niet uit het oog verliezen en doen een beroep op hen die voldoende sterke schouders hebben.’
Jaap Smit, emeritus-predikant, commercieel adviseur, directeur van Slachtofferhulp Nederland en momenteel de nieuwe voorzitter van het CNV. Niet direct leider in een boodschap die zich leent voor een demonstratie op het Museumplein. Bedachtzaamheid, duurzaamheid en evenwicht: “lid van het CDA.” Daar breng ik graag een toost op uit!

DRONKEN

De kroeg ligt er verlaten bij

de stemmen, opgeslokt in

bruin vergeelde muren

dronken zij en lachten

tegen buren, voor een

avond vergaten zij

de kroeg verhult de

opgeslokte stemmen,

dronken.


iGer.nl
Circa duizend ordebewakers, waaronder 500 man mobiele eenheid. Begeleiding van supporterstreinen door helikopters. Verscherpte kaartcontrole, ingrijpen bij ongewenste spreekkoren en een welhaast militair opgezette organisatie om een spelletje te kunnen spelen. Voetbal, maar dat begreep JU al.
En een hoogleraar met een even simpele maar zeer eenvoudige suggestie: “noem het boerenjongenslogica, maar waarom speel je de eindstrijd niet elders” Voorkomen is beter dan genezen. Bestuurders blijven in dit soort situaties in een standaard gedachtepatroon hangen.” Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit. En de KNVB-directeur Henk Kesler die vreest dat Aboutaleb door de veranderde omstandigheden alsnog zal besluiten tot een verbod. ’70 jaar na dato moet die kankerstad weer helemaal plat geeft iets weer van de strijd aan woorden die de dwazen tot hun beschikking hebben: het geluid van Stuka’s wat nog gierend in de hoofden van hen die dat bombardement overleefden doorgalmt”

BESTA

Met welke reden zal ik

weten te bedenken

wie jij bent

om welke reden zul jij

weten te bedenken

wie ik ben….

Ik ben

en dat geldt zeker ook

voor jou.

Ik stop er voor vandaag weer mee want ben ik niet veel meer dan een doorgevende moralist”! Ach, waarom niet zou ik bijna willen zeggen! Dus, bij deze!


iGer.nl