Onderweg naar…

Tegen de tijd dat je deze woorden leest, ben ik alweer onderweg naar elders. Het heeft veel weg van een artiest, ook altijd onderweg van hot naar her, van hier naar daar en soms, bij gelegenheid, ook weleens thuis in een eigen stulpje vertoevend. Niet dat ik daar moeite mee heb, juist deze week kenmerkt zich door een aantal sociale gebeurtenissen die de nodige tijd opslorpen. Nu nog in Alkmaar, straks in Tuitjenhorn om vervolgens naar hoorn af te reizen. Museum bezoek in de vorm van de twintigste eeuw, Hoorn met zijn weelderige geschiedenis waarin de VOC een belangrijke rol heeft gespeeld en niet in de laatste plaats de omstreden figuur van Jan Pieteszoon Coen. De haven en de voormalige gevangenis, dat nu dat museum herbergt, en waar gasten de gelegenheid wordt geboden om in voormalige cellen het gerief van een hotel wordt geboden. Ik weet, het dient het algemeen nut wanneer leegstaande gebouwen een andersoortige bestemming krijgen, de Hoofdtoren met uitzicht op de voormalige Zuiderzee, tegenwoordig IJsselmeer en Markermeer zichtbaar te maken en als zodanig zichtbaar te houden. Een deel van de Bruine Vloot die aan de kade ligt en de jachthaven die voor een belangrijk deel de meer gegoede burgerij aan een bepaald gerief helpt. Wat korte woorden dit keer, de plaatjes die waarschijnlijk in de loop van de dag worden geschoten en de tekst die nog een aanvulling zal gaan krijgen. Maar vooreerst: onderweg naar…