ondernemen

De vraag op zich is voorspelbaar, het antwoord laat zich raden. Zwijgen zou een optie kunnen zijn, ware het niet dat een vorm van onbeleefdheid dan een rol kan gaan spelen. Zodat, uiteindelijk, de vraag toch wordt gesteld. Wat stelt de ondernemer” Eisen, zou ik me kunnen voorstellen. Wat stelt de ondernemer meer” Voorwaarden, zou ik weten te bedenken. En wat is dan een typisch voorbeeld van de ondernemer.” De wijze waarop deze de mogelijke ‘Koning Klant’ dan wel de ‘Keizerlijke Hoogheid Klant’ tegemoet treedt. Althans, ook dat zou ik me weten voor te stellen. Toch is dit niet altijd het geval. Neem nu een ondernemer die in fietsen handelt. De kracht van deze man ligt besloten in het feit dat hij, ook potentiële klanten, op een gedenkwaardige manier tegemoet treedt. In die zin dat kortaf een kenmerk is. Daarnaast ontkomt de man niet aan een zekere lompheid. Verder de wijze waarop hij zich manifesteert. Ietwat onbehouwen. Eigenlijk een typisch voorbeeld van een LEO. Lomp En Onbehouwen.


iGer.nl
Toch komen wij daar regelmatig. Voor een dynamo die het af laat weten, een achterlicht wat het sporadisch doet, dan wel een band die vervangen dient te worden. Want met zijn LEO gedrag is het slechts een mens die zich zo voordoet. En kijk je daar even doorheen, is hij, op zijn manier, best wel aardig. Voorkomend ook. En valt er altijd wel wat af te dingen. Hetgeen als bijzonder typische te benoemen valt. Zo ook toen ik mij bij Censa vervoegde.
Censa staat voor Centrale verwarming en sanitair. Een firma, reeds jarenlang gevestigd in de Lindenlaan in Alkmaar alwaar ooit mijn grootouders van vaders kant resideerden. Ook nu nog kan ik een blik werpen in het voormalig grootouderlijk huis. Nummer 97 kende tot ver in de jaren zeventig nog een tonnetje. De beer werd toen nog bij de gemeentereiniging aan het Noord-Hollands kanaal opgeslagen. En het was voor mij, als kind, een bijzondere gewaarwording om daar de grote putten met beer door de planken van de loods te aanschouwen. Censa echter. Bij binnenkomt valt op op welk een bijzondere wijze de artikelen zijn geëtaleerd. Er valt niet direct enige logica te ontdekken. Juist dat maakt die zaak zo bijzonder. Ter rechterzijde bevindt zich de balie, alwaar een pinapparaat de voortgang van de tijd verraadt. Want de beide kompanen gaan, wat dat betreft, geheel met de tijd mee. Een vrolijke willekeur van kranen, van aanbiedingen, van een etagère waarin zich ogenschijnlijk wat prullaria bevinden, maken de man achter de toonbank niet direct zichtbaar. Maar zodra ik me wat verder in de winkel verplaats, wordt ik zijn verschijning gewaar. En ook deze man voel zich geroepen de klant, als koning, op een heel bijzondere manier welkom te heten. ‘Heer, wat kan ik voor u betekenen”‘ zijn woorden die mij niet iedere dag worden toegezegd. Laat staan dat dit woorden zijn die geregeld worden toegesproken. Ze stammen, als het ware, uit een andere tijd. Gelijktijdig ligt onder deze begroeting een ander genoegen verscholen. Het heeft er veel van dat beide kompanen met een zekere spot tegen het leven aan kijken. Zeker gezien de A4’tjes die her en der zijn opgehangen. Met bijzondere teksten. Bijzondere foto’s. Als het verschil tussen die dame uit Hawaï met twee kokosnoten onder haar armen en die Duitse dame met twee borsten die zijwaarts vallen. En de vraag waar het verschil uit bestaat…


iGer.nl
Zo’n tekst als de volgende: als je het nuchter bekijkt, lost alcohol niets op. Juist in een tijd waarop Nederland streeft naar zo’n 50 poliklinieken voor potentiële coma-zuipers. Een tijd ook die doet herinneren aan de reclame die zich in de jaren dertig voordeed: ‘ach(t) vaderlief, toe drink niet meer.’ Een tijd ook waarbij de armoe vele zaken netjes hield. En waarbij geen sprake kon zijn van verantwoord eten. Verantwoord drinken al een zeldzaamheid was. En waarbij schraalhans koning kraaide. In de keuken wel te verstaan. Er geen sprake was van een aantal sterren. De wentelteefjes voor de zondag werden bewaard. Vermits ze niet voor die tijd verdwenen waren. Als boterhammen met tevredenheid.
Een bijdrage om niet. Om het Nederlandse vrije ondernemerschap van een knipoog te voorzien. Gezien het feit dat het in het buitenland steeds meer begint te rommelen. De druk op de vaten wordt verhoogd en Nederland stelt voldoende logistieke reserves te hebben. De oliemaatschappijen van gekkigheid niet direct weten wat met de winsten aan te vangen. En de Nederlandse staat zich vrolijk maakt. Omtrent de toegenomen centen. De Jager in zijn vuistje lacht. En Wellink de kranten haalt. Op het voorblad nota bene. Zich beschikbaar stelt om voorzitter te worden van de ECB. In zekere zin afgeserveerd bij DNB en het bord wat hem draagt voor zich weet te houden. Blind vaart. En mogelijk straks ziende wordt.


iGer.nl
Een gewone bijdrage dit keer. Om aan te geven dat de werkelijkheid zich van geen andere zaken iets aantrekt. Hoe triest ook. Met welke vormen van droefenis. De wereld waarin wij leven. De aarde waarop wij bestaan. En het nietig zijn van zijn. Zoals ook dit schrijven. Slechts een poging is om even af te leiden. Juist van mijn zijn.