on afhankelijk bewegen


IMG_0341
We will, we will… rock you! Zou zomaar kunnen. En dat kan. Al is het alleen al een poging om beweging te forceren. Waardoor het woord al een belangrijke plaats verwerft. Bewegen. Ik houd er wel van. Mijn lopen van her naar der, van plaats naar plek en de omstandigheid waaronder, maken deel uit van mijn zijn. Van doelloosheid naar doelgerichtheid. Rondjes in het algemeen, zonder een tijdwaarnemer. Want tijd is aan mijn zijde, tijd raak ik spontaan kwijt. En ook daar kan ik me dan weer over verwonderen. De tijd die ik spendeer aan het lezen van de krant, het lezen van een boek of de tijd dat ik met mezelf in conclaaf ben. De nutteloosheid van de tijd en de tijd die ik met aandacht besteed aan zaken die mijn interesse hebben. De tijd die met aan- en uitkleden verloren gaat. De tijd die ik doorbreng op het toilet, de gang die wij allen met regelmaat maken. Maar niets is zo mooi dan de mogelijkheid te hebben om de tijd voor iets te nemen. Iets dat jou beweegt, iets dat jouw hartstocht, jouw passie weet te verslinden in diezelfde tijd. De tijd die je doet nadenken over de tijd. De abstractheid van diezelfde tijd. Het mogelijke ‘zie maar, hoe jij met de tijd omgaat… ‘
Ik beweeg me veelal te voet. Ben gelukkig doordat ik niet afhankelijk ben van hulpmiddelen. Terwijl ik dat in het verleden weleens ben geweest. Mijn voet in het gips en een kruk. Een arm van een ander om mij overeind te helpen en aan de gang te houden. Een ‘armpie’ door. De tijd ie ik achter een rollator doorbracht. Het vervoer in een ziekenhuisbed. Recent het vervoer per brancard in een ambulance… Maar dat valt allemaal reuze mee in vergelijking met mensen die zich verplaatsen in een rolstoel, een scootmobiel, een brommobiel of een fiets met trapondersteuning. En gelijktijdig valt te constateren dat het prima is dat deze hulpmiddelen bestaan. Dat beweging, hoe beperkt ook, die ander instaat stelt deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Daar wil ik vandaag mijn aandacht op richten. Omdat het voor mij een teken is van onafhankelijkheid. Hooguit doet afhankelijkheid zich voor wanneer de batterij het laat afweten…


IMG_0352