Omtrent dinges en zo.

Was het gisteren nog Gursky, ligt vandaag het accent op dinges. Nu kent dinges in de regel vele gradaties, bevindt dinges zich geregeld her dan wel der en is het soms uiterst vermakelijk wat onder dinges kan worden verstaan. Dinges laat zich echter niet direct in de luren leggen en wanneer dinges zich manifesteert komt het geregeld voor dat de ander onmogelijk kan begrijpen wat onder dinges kan worden verstaan. Dinges kent nu eenmaal vele gedaantes, kenmerkt zich in de regel door de onvolmaaktheid dan wel laat dinges zich niet dwingen. Dinges is in grote mate eigenzinnig. Dinges kan zich in vele gedaantes manifesteren. Bijvoorbeeld wanneer je niet op de naam van een bekende Nederlander kunt komen. Neem nu dinges, die man die zetelt in het Torentje. Wanneer die man, dinges dus, weer eens de voorkant van de krant haalt, dit keer zonder die lach en met de ernst die past bij dinges, dan komt het mij wel goed uit wanneer mij zijn naam niet te binnen schiet. Waardoor ik hooguit kan concluderen dat ieder land een dinges verdient die dat land past. Niet direct als een handschoen, maar dan nog blijft dinges verschoont van al het gram wat hem, als eerste van het land op de Koning na, voor de voeten kan worden geworpen. Zoals een veronderstelt akkoord. Waarbij het Europees belang boven het landsbelang uitstijgt. En die andere dinges, die over de poen gaat, niet veel meer weet te zeggen dan dat het volgend jaar waarschijnlijk een stuk minder goed gaat. Het Centraal Plan Bureau komt immers met nieuwe cijfers. Gelijk ook mijn pensioenfonds, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ook een voorschot neemt op de nakende toekomst. En wanneer ik in het verleden ervan overtuigd was dat het voor wat betreft mijn pensioen wel goed zou zitten, komt door dat gedinges mijn geest wat in de knel. Nu kan ik me vandaag niet over morgen druk gaan maken, voor je het goed en wel beseft is er sprake van een gepensioneerde met een burn-out waar geen pillen nog voor zijn uitgevonden, maar desalniettemin komt het mij dit keer wel goed uit dat ik me vandaag beperk tot dinges. Was het alleen maar door het feit dat ook mijn dinges schuil gaat in de dinges die dinges vandaag doet!