(nog) Geen Rode Kool dit keer…

En verdomd, staatssecretaris Kleinsma heeft in deze contreien tenminste een volgeling. Hoe zij ooit op dat onzalige idee kwam is mij een raadsel, maar zij is de vrouw geweest die beweging voor ouderen zocht in het onderhouden van een eigen moestuin. Waarbij de voedselbank het loodje diende te leggen door in je eigen tuin groenten te gaan kweken. Zij ook was bereid om hier de nodige zaden ter beschikking voor te gaan stellen, aldus meerdere vliegen in een klap te kunnen gaan vangen. En ik zag een rode kool, waarbij de bladeren meer aangaven waar de kool ooit zijn of haar opwachting zou kunnen gaan maken, ware het niet dat een ooievaar is langsgekomen die vervolgens een kool ergens in een wieg heeft gedropt. Of op termijn gaat droppen… Een drone uit de oudheid als het ware.


IMG_4851


IMG_4850
Maar er valt meer te verhalen. Wat bijvoorbeeld te denken van de kick-off van het Brugtheaterfestival. Een middag vol interactie die voor een belangrijk deel op het conto van Leonie van Veen te schrijven valt. Waarbij een workshop voor fotografen een klein onderdeel van het geheel mocht uitmaken. En waarbij Gerda J. een belangrijke rol voor haar rekening nam. Een 1-2tje dat in een reprise ging en dit jaar helaas geen tweede Jeugd meer kent. Dan Leonie. Zij begint met anderhalf, gezien de omvang van haar buik, om niet veel later een tweetal uit te nodigen en vervolgens nog een gast en nog een en dan weer een om vervolgens nog een aantal gasten naar voren te halen onder de noemer van een Zwaan die aankleeft… En dan de koppelingen die zij weet te maken, het subsidiebedrag dat Alkmaar voor dit festival heeft toegekend, een bestuur dat stelt cultuur hoog in het vaandel te hebben, om vervolgens de geldkraan dichter te gaan draaien. Typerend voor een stad die, gelijk ene Rutte, beloftes deed om vervolgens diezelfde beloftes te vergeten. Voortschrijdende bestuursdementie als het ware. Hetgeen niet wegneemt dat het Artiance dit keer is gelukt om met het enthousiasme van Leonie een lustrum te gaan vieren. En dat zij er dit keer niet bij zal zijn, dat heeft te maken met die eerder genoemde Rode Kool. En die ooievaar, die zich nog steeds niet kan verlaten op haar GPS dan wel TomTom. Die het nog ouderwets moet doen en kan verdwalen in de stad waar zij woonachtig is. Amsterdam voor de liefhebber, Mokum voor een autochtoon. Hoewel het aantal originele bewoners afneemt, mensen die vluchten naar de randgemeenten omdat de prijzen die daar voor een woning gevraagd worden, door Jan Modaal bij lange na niet op te brengen zijn. Waar subsidies worden afgebouwd en de kans op een eigen volkstuintje met een moes- dan wel groentetuin zienderogen afneemt…


IMG_4777


IMG_4793