Nivelleren doet…


IMG_6252
Wederom een zondag, waarbij de weken naar de jaarwisseling voorbij dreigen te glijden. Alsof een roetsjbaan de glijbaan vervangt, de aanbiedingen elkaar proberen te overtreffen en het niet anders kan dan dat ik mij laat verleiden om op die verschillende aanbiedingen in te gaan. De een brengt het vaak nog mooier dan de ander, de ander schiet onder de prijzen van de een en het wild aanbod is ook dit keer niet van de lucht, naast het gemak dat braadzakken zullen bieden. Althans, dat wil de reclame ons doen geloven. En juist dat geloven komt de aankomende dagen weer breed in de belangstelling te staan. Zandtovenaars die het wonder van Bethlehem ‘aan den volke’ gaan openbaren, Alkmaar dat zich opmaakt om in een brede belangstelling te gaan verkeren en Circus Kribbe dat de beeldbuis zal gaan teisteren. Nu dient dit laatste met de nodige korrels zand gelezen te worden, want het verhaal dat Freek ons zal gaan voorschotelen betreft een zestal generaties Kribbe. Waarbij de laatste Kribbe absoluut geen humor tot zijn beschikking heeft. Kom daar tegenwoordig nog eens om: humor. Niet de tandeloze humor van ons huidige kabinet, laat staan de tandeloze humor van ons huidige provincie bestuur, dan wel de tandeloze humor van de Alkmaarse Stadsregering, laat staan dat OPA tot het besef komt reeds lang geleden zijn gebitsprothese verloren te hebben en zich slechts wat binnensmonds murmelend zich staande probeert te houden. Waar de diverse wethouders al hun overtuigingskracht dienen aan te wenden om Alkmaar in die Grachtenvaart der Provincialen een onzekere toekomst weten voor te houden. Niet dat ook dit er iets toe doet, integendeel. Dat ik mijn gram naar voren breng heeft alles van doen met het feit dat ook de mondiale recessie wel degelijk slachtoffers in de middenstand naar voren brengt. De enige opheffing maakt zich op voor een volgende sluiting en ik weet niet veel meer te doen dan de HEMA aan wat gelden te helpen. Sjiek is nu eenmaal niet aan mij besteed laat staan dat ik me wens te wentelen aan de LUXE die momenteel de RAI laat twinkelen. Het kan nu eenmaal niet op bij miljoenen en een enkele miljardair. Want deze laatste zijn toch met een lantaarntje te vinden…


IMG_6253
Gaan straks naar Bergen toe. Zullen ons daar voor een deel vergapen aan de kerstuitstalling die zich daar kan voordoen. Waarbij de prijzen zich op een wat gemiddelder niveau zullen bevinden. Tenminste, dat is mijn verwachting. Ik zal niet opkijken wanneer de prijzen toch wat boven gemiddeld zijn. Bergen is nu eenmaal een dorp met geld. Waar stille armoede schuil gaat en waar mensen de voedselbank in Alkmaar nog niet hebben gevonden. Waar Kerstnacht en de dagen zich opmaken om die veronderstelde stilte en vrede om te zetten in het welbehagen dat wordt verondersteld. Vrede, stilte en het gegeven dat Nelson Mandela aan de aarde is toevertrouwd. En dat allen morgen weer overgaan tot de orde van de dag. Met oorlogen, geweld, plunderingen en verkrachtingen, onderdrukking en vele vormen van het uitoefenen van de macht. De dingen waar wij dagelijks mee worden geconfronteerd, wanneer ik mezelf erop betrap wanneer ik juist deze berichten in de courant oversla. Het niet willen horen, laat staan het kunnen zien en simpelweg blijf zwijgen. De politiek met een grote boog omzeil, hooguit mij van stem onthoud wanneer de politiek mij niet welgevallig genoeg is. Ik de illusie bestendig dat naast de rechtse invloed van vooraanstaanden, een links blok voor voldoende evenwicht weet te zorgen. Waar ik, heel eerlijk gezegd, twijfels heb aan ooit dat linkse blok. Waar een Drees en een Kok een belangrijke rol in speelden. En waarin ik Diederik, in eerste instantie het voordeel van de twijfel gunde, steeds meer begin te wantrouwen. Niet alleen vanwege zijn onduidelijke taal. Neen, meer omtrent de wijze waarop ooit Den Uyl naar voren kwam. De noemer: Nivelleren doet begeren! Waar de Panorama toen furore mee maakte: de Panorama die momenteel ergens in de etalage staat…


IMG_6256