nijverheid

Neen maar, je moet even de tijd nemen! Nu valt dat in mijn geval reuze mee, ik heb nu eenmaal de tijd aan mezelf, maar voor een gemiddelde Nederlander (tenminste voor diegene die nog werk heeft!), is het een kwestie van de agenda raadplegen, dan wel een cursus time-management te gaan volgen. Waardoor efficiency toeneemt, de ‘targets’ kunnen worden behaalden de economie die ‘boost’ krijgt opdat de bv. Nederland weer wordt opgestuwd in die onmetelijke vaart der volkeren. Die de gemoederen bezig weet te houden, de glamour weer in evenwicht brengt en de zaak niet verder uit de hand laat lopen. Waarbij windeieren als legsel verdwijnen, er uitsluitend scharreleieren zullen zijn en de handel weer wordt aangegeven door de nijverheidsindustrie. Aangedreven door 3D printers met navenante koekjes van eigen deeg. De Koning minzaam vanaf zijn troon zijn medelanders toewuift. Zijn gemalin hem in het oor fluistert een dagje naar Ikea te gaan. Of naar Loods 5 in Zaanstad.
Nu is het veelal zo dat zaken lopen zoals ze lopen en dingen plaatsvinden zoals ze plaatsvinden, onder eigen krachten en identieke wetmatigheden, maar het kan zo zijn dat, door een mate van manipulatief handelen, de zaken een ietwat andere wending kunnen ondergaan. En die wendingen zouden weleens verrassend kunnen uitpakken. Zoals op die volkstuin de Rekere, afgelopen woensdag. Ieder was op zijn of haar manier bezig de vingers te groenen. De schoffel te hanteren dan wel het tere plantje te planten. Het was stil op de tuin; van een afstand liet een motor zijn uitlaat knallen en verder was er niet veel meer dan een wat zoevend geluid. Een auto die de stilte van een kleur wenste te voorzien. Ik dwaalde wat rond. Schoot her en der dat plaatje en verbaasde me over de zorgvuldigheid die menigeen ‘aan den volke’ liet zien. Helaas liet dit volk het deze dag wat afweten. Het was niet veel meer dan een stille observatie. En het genoegen dat sommigen mij aanspraken en hun trots met mij deelden. Het was dan ook iets om trots op te zijn. En die trots heb ik vandaag uitverkoren om te gaan delen. Met jullie, ongekenden. Opdat ik, met de hulp van anderen, wat kleur in jullie bestaan wil geven. En de hoop uitspreek, dat dit op prijs wordt gesteld!


IMG_2722