Naar koek & bier, dit jaar"!

WAAR GAAN WIJ NAAR TOE, HET KOMEND JAAR”

NAAR KOEKENBIER, NAAR KOEKENBIER, NIETWAAR”!

Niemand die ons heeft gewaarschuwd. Niemand ook die er moeite mee had. Weer of geen weer, gingen wij gestaag op pad. Rusteloos, voortgejaagd onder een lucht van grauwe wolken probeerden wij de dijken te bewandelen. Om iedere hoek kon het onheil zich gaan manifesteren: huis en haard werden verlaten en bij het vallen van de nacht bleef niet veel hoop meer bestaan. De wind zwiepte niet alleen de bladerloze bomen, de maan ging schuil en ook de regen liet zich dit keer niet onbetuigd. En het water” Dat waste. Het wassende water joeg ons steeds verder van het vertrouwde land weg. De rafelranden van de stad doemden op, maar het was nog een lange weg te gaan tot… het moment waarop de docent ingreep. En wederom is het ons gelukt om ook dit jaar weer verschillend interpretaties van de verschillende opdrachten tot leven te brengen. Waar Sophie het genoegen heeft mogen smaken om deze club ongeregeld naar haar hand te zetten, waar een portrettengalerij het levenslicht heeft gezien en zij naadloos aansloot bij Ton en Jan. Wat bijvoorbeeld te denken van haar opdracht ten aanzien van weerspiegeling” Of wat te denken van die rode draad die Ton ons langdurig heeft voorgehouden: kleine stad en grote stad en de expositie in Koel 310. Waarbij de opening toch wat minder feestelijk was dan wij hadden gewenst. Door het bericht dat ons mede clublid Harry door een ernstig ongeluk op de Intensive Care was opgenomen. En waar het, op dit moment, langzaam aan de wat betere kant op gaat. Of wat te denken van Jan, die met zijn andere club exposeert in de Telefooncentrale. Mochten er onder ons ‘overlopers’ zijn, neem contact op met Jan, want… Artiance is van plan om zich te richten op jongeren tot de leeftijd van 21 jaar. Ouderen wordt verzocht om contact op te nemen met betreffende docenten, hetgeen direct deze vraag naar voren brengt:

‘zijn de dame en de heren genegen om dit zooitje ongeregeld ook voor de aankomende periode onder hun hoede te nemen”!’ En heb ik uit welingelichte kringen begrepen dat de sigarendoos en een andere locatie staan te springen om ons te ontvangen. Voor dit moment is de toekomst nog in raadselen gehuld, maar eerlijk gezegd maak ik me daar niet zo druk om. Eerder werden wij al met het stoppen van het fotocafe geconfronteerd, in de periode dat Artiance ons nog faciliteerde. Ook toen kwam die sigarendoos aan de orde. En nu”! Wat nu, nu wij aan de afsluiting van dit jaar zijn begonnen, halsreikend uitkijken naar het komende jaar en wellicht nog eens in de gelegenheid worden gesteld om onze interpretaties en navenante uitwerkingen tentoon te gaan stellen. Desnoods in Koekenbier, mogelijk in die telefooncentrale en waarschijnlijk dan ook nog eens op eigen kosten. Een hobby om niets heeft weinig om het lijf, hooguit kan het gemeenschappelijke doel nog enigszins het collectief tegemoet gaan komen.
Dank Ton, Sophie en Jan voor het afgelopen jaar en het lijkt mij op dit moment een gunstig moment om op ons allen een toost uit te brengen, nogmaals…
op eigen kosten!


IMG_7962


IMG_7963