Naar boven borrelen…

Soms is het verstandig om eerst tot tien te tellen, desnoods tot negen, voor je een reactie geeft. Maar dat gaat vaak ten koste van spontaniteit, terwijl juist spontaniteit ervoor kan zorgen dat opeens een andere blik, een andere visie tentoongesteld wordt. Ik heb de neiging om eerder te reageren op iets dat zich voordoet, zonder direct stil te staan bij de mogelijke consequenties van mijn reactie. Da’s een makke, een mogelijkheid waardoor ik anderen niet gewenst in het harnas tegen me jaag. Excuses nadien doen dan afbreuk aan mijn spontaniteit en ik vertoon dan de neiging om mij wat in mijn schulp te gaan verschansen. Terug te trekken als het ware. Een verstandig mens maakt zich in de regel niet schuldig aan dit ongemak, maar weet door te wikken en te wegen het juiste antwoord te formuleren. Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik een wat onverstandig mens ben. Spontaniteit is nu eenmaal een ding, reageren op wat zich direct aan mij voordoet, een ander. Het zal wel iets te maken hebben met mijn verleden, de manier waarop ik mij in lessituaties manifesteerde en waardoor anderen mogelijk door mijn acties in verlegenheid werden gebracht. Hetgeen niets te maken heeft met het veronderstelde anticiperen wat van een goed weggebruiker mag worden verwacht. Actie en reactie, in welke vorm dan ook, kan nu eenmaal tot ondoordachte dan wel onverwachte situaties gaan leiden. Ook daar zal ik wel niet uniek in zijn. Gelijk het vandaag wel wat heeft van een spiegelblik onder de noemer ‘wie ben ik nu eigenlijk”‘ Men vroeg mij een portretfoto voor straks wanneer de NoordKopKunst zal worden geopend. Want er komt een website met foto’s van de deelnemende kunstenaars. En bij dat woord kunstenaar zet ik de nodige vraagtekens, hoewel ik deze omschrijving ook wel weer prettig vind. Want wie is het gegeven om als zodanig te worden omschreven. Een kunstenaar die zich wat bezig houdt met fotografie, en wat met woorden speelt. Woorden die door een ongekende ander mogelijk gelezen worden en woorden die zich meestal pas voordoen wanneer ik achter dit masjien aan het ratelen ben. En waar ik iedere keer weer versteld sta van het feit dat deze woorden spontaan naar boven borrelen…