naakte waarheid, Isaak!

The naked truth.
Het zal dan ook wel het een en ander met elkaar van doen hebben. Marktwerking. Kwaliteit. Leven. Dood. De kwaliteit van de dood laat zich raden. In tegenstelling tot de kwaliteit van leven. Daar valt soms meer en vaak minder in te dealen. Hoewel ook dat een overweging dan wel een afweging waard is. Kijkend vanuit ethische aspecten, humane overwegingen dan wel naar de kosten. En waar de ‘cost vaak voor de baet’ uitgaat, is het die afweging waar ik vandaag gaarne melding van maak. Wat is het geval”
‘Oudere niet opereren aan tumor soms beter’
van onze verslaggever
Nijmegen ” Bij ouderen met meerdere kwalen is het soms slimmer om een kankergezwel te laten zitten. Na een operatie kunnen de ouderen er slechter aan toe zijn, dat betoogt hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert.
Olde Rikkert: “Normaal gesproken als en patiënt kanker heeft of aan ernstige hartproblemen lijdt, geldt een operatie als de meest passende vorm van zorg. Maar als ouderen ook nog aan dementie lijden of zeer kwetsbaar zijn, dan kan een medische ingreep verkeerd uitpakken. Mansen komen er dan mogelijk heel verward of angstig uit. Hun herstel duurt langer of lukt maar gedeeltelijk.”
Zijn de oudere pati“nten in kwestie het met u eens”
“Als arts breng je alle risico’s in kaart. Daar licht je de patiënt over in, en die neemt dan zelf de beslissing. Ik behandel een honderdjarige vrouw met borstkanker. Daarnaast heeft ze lichte geheugenproblemen. Met haar bespreek ik wat ze nog wil meemaken en hoe zinvol een medische behandeling kan zijn. Uiteindelijk koos ze niet voor een tumorverwijderende operatie. Waarschijnlijk zal ze ook niet aan borstkanker overlijden. De kans dat zij een hartinfarct krijgt is veel groter.”
Artsen willen genezen. Dat lijkt in tegenspraak met niet opereren.
“Er moet bij dokters ook een cultuuromslag komen. Naarmate de leeftijd hoger wordt, gaan de richtlijnen minder op. Het ziektebeeld van mensen wordt steeds gecompliceerder. Specialisten zijn erg gericht op de beste behandeling van hun ziekte. Bij ouderen moet je veel breder kijken. We zien nu te vaak dat zij slecht uit hun operatie komen.”
Dit kan veel kosten uitsparen.
“Ja, we hebben berekend dat met alleen al de zorg aan de vierduizend kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen anderhalf tot twee miljoen per jaar kan worden bespaard. Maar als duidelijk wordt dat een operatie wel de juiste methode is om een oudere, nog vitale patiënt te behandelen, wordt hij of zij natuurlijk gewoon geopereerd.”


iGer.nl
Vitale oudere. Doet een beetje boel denken aan die Krasse Knarren. Nog meer aan Ouwe Lullen en Slappe Dozen. Maar dit laatste slaat weer eens nergens op. Neen, dan liever de omschrijving die ik elders wist te vinden. Over de genoemde soort. Of liever gezegd de soorten.
Betreffende landgenoten ‘aan de verkeerde kant van de vijftig.’ Hanteert de Nederlander bij voorkeur de denktrits ouderdom, ouderdommer, ouderdomst, dan heeft het er veel van dat oud out is en dat dit eeuwig zal blijven. Maar is iedere bejaarde hiermee een te veronachtzamen mopperkont, of kunnen jeugdigen wellicht iets opsteken van alle gebralde gal”


iGer.nl
Hoe dan aan te kijken tegen de persoon die over die andere, minder magische grens heengaat. Van zestig. Wanneer Abraham en Sarah het veld ruimen voor Isaak en Elisabeth. Veel minder aan de weg timmerden in het verleden. De ware Jacob aan de zeventig wordt gekoppeld waar ook Anna een rol gaat spelen. Jozef en Deborah. 80. Antonius en Ruth. De negentig passeren. En Methusalem gekoppeld aan Judith tot de unica’s gaan behoren. 100 plus. Als de dame in het voorbeeld van die geriater. Olde Rikkert, die vanzelfsprekend zijn naam mee heeft. En ik me nu verbaas dat zo oud als Methusalem ook aan een leeftijdsgrens is gekoppeld. 100 +.
Koos Koets. Een bekende naam. Een personage die zich als oudere jongere presenteert. Iemand die officieel gezien geen jongere meer is, maar zich nog wel zo voelt. De vitale oudere in dit geval.
Koos lijkt met zijn lange haren en zijn stem-intonatie ietwat op een hippie. Vermoedelijk is hij een persiflage van de Eindhovense zanger Armand. Drugsgebruik komt regelmatig voor bij hem, evenals bij zijn vaste compaan Robbie Kerkhof.
Koos Koets kwam voor het eerst op televisie op 23 december 1984. Op 10 november 1985 doet Koos in zijn woonplaats Juinen een oproep voor alle oudere jongeren. Hierdoor komt hij voor het eerst in contact met Robbie Kerkhof. Qua uiterlijk is Robbie zijn tegengestelde: gemillimeterd haar en een lange jas. Ook heeft Robbie een slecht verzorgd gebit, is hij niet relaxed, maar een drukke robbedoes. Robbie is wat kindser dan Koos, en ook wat luidruchtiger en trager van begrip, zodat Koos soms wel eens een beetje moe van hem wordt. In dezelfde uitzending nog richtten beide vrienden Stichting Morekop (“Omdat wij more in de kop hebben dan jonge jongeren”) op, een stichting voor oudere jongeren en proberen ze subsidie te krijgen. Dat verloopt niet erg gladjes. In latere uitzendingen bespraken ze regelmatig toestanden omtrent het nieuws. Het drugsbeleid kwam daar ook regelmatig bij aan de orde. Koos verscheen vaak ook solo in de programma’s.


iGer.nl
Vertelt mij Wikipedia. Want om al deze rijkdom uit mijn eigen duim te zuigen, is mij absoluut niet gegeven. Hooguit de vraag naar de reden van dit betoog. Welnu, mijn zwager Piet heeft afgelopen vrijdag de grens van zestig zien passeren. En of hij dit nu wel of niet leuk vindt: de status van senior is nu ook op hem van toepassing. Gelukkig heeft hij nog vijf jaar te goed. Om te wennen aan het woord bejaarde…

ZOLANG ER DAGEN ZIJN

Gij, die van dit epos kennis neemt,

wil ik gunstig stemmen:

denken over gevoelens die Gij erkent

de maalstroom in Uw hoofd

het heen weer geslinger

zal Uw hart verteren,

leiden noch lijden keren.

Wij zondaars moeten lijden

zolang er dagen zijn.