'n trippie anders flipt'ie


iGer.nl
Weergaloos. ‘n Trippie anders flipt’ie.’ Althans, zo zou de ondertitel kunnen luiden. Of de vraag: wat zijn visionaire ervaringen” De gouden wegen tot een nieuwe zonnetijd, de eigen tijd. Bevrijding van overheden: tegen de diktatuur van de preister, de politicus, de expert.
Een tweetal fragmenten:
Het kweekschoolonderwijs: een vicieuze cirkel.
‘Ik zie ‘t nu al jaren voor mijn ogen gebeuren dat wij schoolmensen de jeugd misschien meer deformeren dan mentaal formeren. Als ik bedenk dat op onze school van 300 jongens en meisjes” ‘t volgende gebeurt houd ik mijn hart vast: per 5 jaar verlaten pl.m. 300 jongelui de school. Ze worden op, laten we zeggen, 300 x 30 kinderen losgelaten. Ze komen per dag urenlang in contact met 9000 kinderen! Onze afgestudeerden zijn over het algemeen emotioneel arm en weinig expressief. Er wordt op ‘n kweekschool te veel een beroep gedaan op de betrekkelijk geringe intellectuele bagage. Als de afgestudeerden beginnen in de maatschappij, zijn ze versuft door een te grote eenzijdige inzet van verschillende o.a. enkele religieuze docenten. Als de Brabanders carnavalvierders zijn komt dat omdat ze op alle andere dagen met hun gefrustreerde emotionaliteit zitten.
Onderwijs dat inspirerend voorop zou moeten lopen, komt achter de levende mens aansukkelen. Speciaal de kweekschoolleerling komt v”n het onderwijs “n het onderwijs terecht. Een vicieuze cirkel.’
(Pen-Pal, Fan, Co-respondent, voorjaar 1968.)
I AM ABLE TO IMAGINE”
‘Er is een reden voor het gedicht en de dichter – zoals er ook een reden was voor de navigator-ontdekkingsreiziger, de zee, het schip, en de ontdekking. Iemand moet de Christopher Columbus van de geest zijn, die grote uitgestrektheid van het bewustzijn, en dat is de dichter. Maar in tegenstelling tot Columbus, die een nieuwe wereld ontdekte, een wereld die er al was, moet de dichter een nieuwe wereld maken – “die er niet is tenzij hij haar daar zelf neerzet. Hij moet haar daar neerzetten en ontdekken voor alle volkeren en tijden. Toen ik het zelfinzicht kreeg me te realiseren dat wat ik geschreven had als een sleutel voor een ongeschreven deur was, schreef ik die deur, en toen ik haar opende, wat lag er toen achter zo’n deur” Niets. Niets, tenzij ik er iets neerzet.
Ik weet dat ik iets niet zal vinden omdat ik niet kijk, ik weet dat ik de kamer van mijn waarheidsverlangen moet scheppen; en dan, slechts dan mag ik binnengaan en verblijven in vrede en vreugde. Want als de dichter vredelievend en vreugdevol is wees er dan van overtuigd dat de hele mensheid leeft niet in vrede en vreugde, en heeft dat nooit gedaan. Kan dat ooit geschieden” Kan zulk een mensheid ooit komen”” Ik ben in staat het te verbeelden (I am able to imagine it) maar ik denk niet dat het mogelijk is. Alle volkeren zijn niet “en volk. Sommigen zullen gelukkig zijn en sommige ongelukkig, en vice versa. De hele wereld gelukkig hebben en dan nog touw om je aan op te hangen” het zegt me dat zolang er dood is ongeluk zal zijn. Het leed, als de dood, is onvermijdelijk. Dit is ons lot. Wat het leed betreft, het enige wat we er aan doen kunnen is proberen anderen gelukkig te maken; en wat de dood betreft, het enige wat we er aan kunnen doen is vermijden dat hij krankzinnig wordt. Dit is de belangrijkste zorg (the main concern) van de dichter heden.
Hij heeft het onvermijdelijke aanvaard. Hij moet nu leren hoe er het best mee te leven.’
(Gregory Corso: Some of My Beginning” And What I Feel Right Now, Contemporary American Poetry, Voice of America Forum Lectures).


iGer.nl
Het getijdenboek 1967 -1968 van voorproever Simon Vinkenoog heet”Weergaloos, ontdekkingsreizen naar de waarheid. En wordt in 1968 door uitgeverij Paul Brand te Hilversum uitgegeven.
‘Voetstappen. Stemmen. Sleutels. Een sleutelgesprek. Alle toonaarden. Alle soorten sleutels. Een kunstwerk. Sleutels. Waarom moeten hun deuren dicht” Omdat ze bang zijn” omdat ze iets te verbergen hebben” omdat ze iets te verliezen hebben” Dan naderen de sleutels. Ook in mijn deur een slot.’

‘Meneer, één sla. Dat doen ze voor ‘t verleppen, anders verlept het zo, op het eten.’

‘Meneer “”n, sla. Dat doen ze. Voor ‘t verleppen, anders verlept het zo. Op het eten.’

‘Meneer één sla, dat doen ze zo. Anders verlept ‘t voor ‘t verleppen. Na het eten.’

‘Meneer. E”n. Sla. Dat doen ze voor. ‘t Verleppen. Anders” Verlept ‘t” Zo! Na! Het eten.’

En dat andere:

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

Krishna Conciousness is een grammofoonplaat, die je voor $ 3.25 kunt bestellen in New York City (1003) bij de ISKCON Press, 26 Second Avenue. De aanbeveling ervoor in het 15e nr. van Back to Godhead, Krishna’s Amerikaanse Huisorgaan, is te subliem om te vertalen.
En de reden” Ik liep de (voorlopig!) laatste keer langs de Alkenaer. Kocht Hersenschimmen voor Marlies. Weergaloos en het Verzameld werk van Heere Heeresma. Gedateerd. In tijd misschien, maar niet in omstandigheid. Want sommige woorden zijn van alle tijden. Hoewel de kweekschool tegenwoordig Pabo heet, is de toonsoort voor een belangrijk deel nog overeenkomend. En thuis kwam ik OOg in ‘Eye’ love you te staan met Ed van der Elsken. Nagelaten werk zou JU kunnen zeggen, in die zekere zin. Een schrijver en ook een plaatjesmaker. Een plaatjesschieter in de overtreffende zin. En ik ben van plan om daar nog het een en ander uit te gaan citeren. 1968 en 1977. Stel JU nu toch eens voor dat ene Lennon zich ook zo het een en ander is gaan voorstellen. Wedden dat dat tot een wereldhit gaat leiden”!
Een bloedwortel aan de basis van dit verhaal. Van Indiaanse komaf. Maar of dit van belang is voor dit schrijven”! Het geeft iets weer van wat de dichter vond. Achter zijn deur, die al piepend en krakend het licht liet vallen”


iGer.nl