Multi-as-king!

Soms lukt het mij heel even. Multitasking. Vaak is het echter gedoemd te mislukken. Mijn rechterhand lat zich nog enigszins bijsturen, terwijl mijn linkerhand schuilgaat onder de tafel. Opdat geen van beide weet waar ik mee bezig ben. En dat gebeuren behoeft enige uitleg. Ik ben bezig met het geheel van de afgelopen weken in bepaalde kaders te brengen. Het voordeel van terugblikken kan zijn dat je vergeten zaken wederom actualiseert. Vreugdevolle zaken en zaken die recht doen aan de momenten van mineur. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Was het gisteren de aandacht die ik aan Jaring mocht besteden, was het vandaag veel meer een maandaggevoel dat mij aan de gang hield. Auto naar de garage, afschuwelijk veel regen onderweg, terwijl de wissers ternauwernood in staat bleken het hemelwater te verwerken, is het gelijktijdig ook de terugblik die ten einde loopt. En ook daar dien ik nog de nodige aandacht aan te gaan besteden. Opdat mijn voornemen ook daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gebracht. Ondanks opgetrokken wenkbrauwen van diegeen die daar anders over denkt, laat staan anders tegen aankijkt. En op de opmerking dat ook ik ‘vakantie heb en daardoor mezelf zou kunnen ontslaan van deze vrijwillig opgenomen taak’…, het hangt er nu eenmaal vanaf hoe ik daar tegenaan kijk. En mijn kijk gaat toch weer uit naar de ‘getallen.’ Opgedaan in een Museum in Bonn. Arithmeum. Een bijzondere naam, een naam ook die Jan de uitspraak ontlokte dat daat een aantal Autisten een belangrijke rol in spelen. En de glazenwasser de buitenkant blinkend schoon weet te houden. En de abstracten. Neem nu Mondriaan. Wanneer daar een doek van hem hangt, is het waarachtig juist op die plek de recht doet aan zijn opmerkelijke visie van bijna 100 jaar geleden…


IMG_8435
Neen, de plaatjes laten het op dit moment nog even afweten. Ik beloof dat ook die de aankomende tijd een ondergeschikte rol zullen gaan spelen. Eerst dient de tekst dit medium te bereiken en daarna…