morbus asparagus o.i.d.

Wanneer asperges worden omschreven als het ‘witte goud’ is het syndroom van Asperger van een totaal andere orde. Dit syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Er is sprake van een normale tot hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van contact. Feitelijk is er sprake van een milde vorm van autisme. Dit is een aangeboren pervasieve (diep doordringende) ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non)verbale communicatie en door een beperkt repetitief of stereotiep gedragspatroon. De stoornis kan niet genezen worden… en dat kan ervoor zorgen dat je dit keer niet de schuld bij je ouders hoeft te leggen. Eigenlijk kan jij er niets aan doen dat je bent zoals je bent. Hooguit kun je jezelf een groot aantal kunstjes aanleren, waardoor je voor een belangrijk deel van je leven de grootste acteur bent die de mensheid ooit heeft gekend. Nu is het in de regel toch vaak zo dat je, in de verschillende situaties waarin je je veelvuldig bevindt, toch al vaak overgaat tot het inkleuren van een rol, dus wat dat betreft behoef je je geen zorgen te maken. En op de vraag of jij normaal bet, kun je met een gerust hart ja zeggen. Ook ik lijd in enigerlei mate aan Asperger, maar zou dit liever scharen onder de noemer rituelen in een vaststaand, voorspelbaar patroon. Voorheen kon ik me bijzonder goed vinden onder de noemer neurotisch gedrag, maar sinds dit het kopje Obsessief Compulsief Handelen heeft gekregen, kan ik me daar tegenwoordig niet zo druk meer om maken. Dat ik ben zoals ik ben en dat er in mijn geval mogelijk sprake kan zijn geweest van een foutje van de ooievaar, vind ik voor vandaag nog veel belangrijker. Mogelijk was deze de weg kwijt, had hij wel een idee waar de boreling zou komen wonen, maar heeft deze zich vergist is de plaats waar ik in het wiegje terechtkwam. Het adres toen was de Nieuwpoortslaan maar mijn moeder lag te wachten in een barak op het terrein van het toenmalige Stadsziekenhuis, getiteld Centraal Ziekenhuis. Wel was de plaats in deze de juiste: Alkmaar. En daardoor ben ik Alkmaarder van geboorte, en Kaaskop sinds het uitbreken van Kaeskoppenstad. En mijn interesses zijn in hoge mate voorspelbaar en beperkend. Enfin, dat hoef ik de volger niet duidelijk te maken. Hooguit dat ik mijn verantwoording niet zelden niet geheel en al serieus neem. Althans, wanneer mijn partner weer een blik op onze gezamenlijke rekening heeft geworpen. Want vele kleintjes die in haar ogen over de balk worden geworpen, vormen aan de andere kant een berg… Laat ik echter niet te veel afdwalen, laat ik het eens hebben over de ontmoeting die zich vandaag in Nederhorst ten Berg voordeed. Met, jawel, meneer of waarschijnlijk Mevrouw Ooievaar, waarschijnlijk ontsnapt uit Hilversum. Want van een juffrouw kan welhaast geen sprak meer zijn, sinds Bor de Wolf in het enge bos schijnt te huizen. De Fabeltjeskrant is er niets bij. Genoeg echter voor een dag als vandaag. En waar het weer zich een dag heeft vergist is het morgen de negenentwintigste april. Mijn horloge staat stil en mijn moeder is ook al vele jaren dood. Zij had nu vierennegentig kunnen zijn, maar heeft krap aan de 70 kunnen halen.


IMG_1994


IMG_1995