Misverstand…

‘D’r op lul’, verstond ik en keek haar verdwaasd aan. Zij herhaalde het nogmaals: ‘droplul!’ dit keer en ik voelde me redelijk ongemakkelijk. Noem het een misverstand en mij werd in duidelijke bewoordingen verwoord hoe zij mij zag. Een ongemakkelijk moment was het gevolg en op datzelfde ogenblik werd mij haar blik duidelijk. Als ogen hadden kunnen doden was ik een lijk geweest… zo kan het soms gaan wanneer het gehoor iets anders hoort dan dat feitelijk bedoeld wordt. Tegenwoordig is dit vaak het geval in zaken waarin een tweet ervoor kan zorgen dat de ontvanger van dit bericht het anders interpreteert dan dat de zender bedoeld heeft. Nu zijn leesbare berichten van een andere orde dan dat gesproken woorden tot de ontvanger worden gericht. Als dan wordt gesteld dat het een ‘slip of the tongue’ is geweest kun je je nog excuseren onder de noemer dat dit absoluut niet de bedoeling was, excuses in deze aanbieden of dit vergezeld doen gaan van een bloemetje, anders wordt het wanneer dingen uit het verleden opeens de openbaarheid gaan halen. Gelijk in het geval van gisteren, waarbij excuses worden gemaakt die aan de ene kant afbreuk doen aan het beeld wat men van iemand heeft en het gedachtegoed wat die ander in de tijd voorstond. Het maken van een ‘faux pas’ is ieder mens op een zeker moment te vergeven, maar wanneer die ander niet meer in staat is om op dit gegeven terug te komen, komt ook de dubbelheid van die ene mens ter discussie te staan. Gelijk Lucebert nu in een ander daglicht komt te staan en de brieven die hij gericht heeft aan een toenmalige vriendin een zekere Tiny Koppijn is om hoofdpijn van te krijgen. Maar wanneer Leon de Winter stelt dat de jonge Lucebert 19 jaar was toen hij zich als lid van de Arbeitseinsatz meldde en in Duitsland in een springstoffenfabriek ging werken komt dat bijkans overeen met wat jeugdige IS strijders ertoe beweegt dan wel heeft bewogen om zich ook bij zo’n organisatie aan te gaan sluiten. Waar aan de ene kant overtuiging een rol kan gaan spelen, is het de andere kant het avontuur dat zich voordoet. Of, gezien de crimineel Holleeder, zich een situatie voordoet die doet denken aan een avontuur in de lijn van Robin Hood maar met een andere doelstelling: er zelf en alleen jezelf de mogelijkheid bieden er beter van te worden… Wanneer Wim Hazeu het echter heeft over geestverwanten die ook een vergelijkbare interesse en sympathie hadden voor de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) in Nederland komen andere namen naar voren: Johan van der Zant (Hans Andreus) en Wim Kraaijkamp en wanneer van der Zant op zeker moment naar het Oost Front vertrekt, krijgt het totaal van een beeld wat zich nu voordoet, toen een andere wending. Misschien niet de wending die bedoeld was, maar toch ontstaat er een beeld dat in die tijd mogelijk wel op zijn plaats is geweest…