mispel

20090706-1246911717N0607kruidentuin1282

INSTINCT
Het duistert
in mijn hoofd;

één voor “”n
schakelt het licht
cellen uit
stuk voor stuk
vallen de stukken
een spoor van
ontbinding
achter zich latend,
kriskrast door de
groeven
baant zich een weg
door
associatiebanen

herprogrammeert;

geen verleden
geen toekomst
het re”le
hier
en nu
ontwortelt mij;

het begin van
nu in nu
geen ander
die mij lastig
valt
geen ander
die ik lastig val
geen ander ik
dan ik
ik ik ik ik ik ik

want dat geef ik weg, vandaag!
Omdat ik gisteren de deur door ging.
Die deur die ik al zo geregeld dicht trof. De vooronderstelde verkeerde momenten. Mijn weinig oplettendheid.
Mijn veronachtzaamheid. Een woord wat beter af zou zijn als het woord ver verdween.
Maar dan staat er onachtzaamheid en dat is nu juist een woord wat bij scrabble minder punten zou opleveren.
Want hoe vaak hoort JU de uitdrukking: ‘daar heb je een punt!’ Lang niet vaak genoeg.
Voorheen diende je de spijker op de kop te slaan maar sinds Heer Jack andere schoenen heeft aangetrokken,
is hij ook andere wegen gaan bewandelen.

En dan komt de vraag wat in ‘s Herennaam instinct probeert te zeggen.
Ik zou bijna willen uitdagen door de vraag te stellen: ‘roept JU maar!’ Ik schreef het een en ander neer.
Kan mij echter niet meer heugen onder welk gesternte dit schrijfsel tot stand kwam.
Was het in een roes” Probeerde ik mijn toenmalige gevoel van een ongrijpbare inhoud te voorzien”
En komt dit momenteel zeer goed van pas omdat ik, in tijd vooruit,
onder vergelijkbare omstandigheden ben komen te verkeren” Wie weet”
Maar weet dan ook dat ik het niet weet. Is er sprake van enige vooruitgang”
Kan ik spreken van een zekere progressie” Daalt de rust weer neder.
En heb ik onderweg ergens dat vakantiegevoel verloren”

20090706-1246911836N0607kook1309

Ook dat weet ik niet. Gistermiddag ging ik door een tempelpoort. Van KooK.
Een organisatie die reeds 40 jaar aan de weg timmert. Het belangeloos ophalen van afgedankte spullen,
deze nakijken en het geld te doen toekomen aan hen die behoeftig zijn.
Geld wat slijk is en daardoor opgedroogde bronnen weer van vocht weet te voorzien.
En de bedragen die verantwoord worden bijgehouden. Door een batterij aan vrijwilligers.
In een pand wat ooit dienst deed als IJkkantoor.
Niet voor te stellen dat daar ooit verschillende rangen en standen de dienst uit maakten.
Beambten. Commies A, B en C. Mogelijk een Referendaris daar de ultieme dienst uitmaakte.
‘Ja meneer, wel zeker, meneer!’ En daarna de zuurpruim wat zwart probeerden te maken.

En dan straks mogelijk een ruimte is waar thee geschonken wordt.
Er indirect toch weer penningen worden opgehaald.
Er een discussie kan ontstaan omtrent het regiem waaronder de Toegevoegde Waarde
bij de Belastingdienst in de boeken terecht zal komen. Er mogelijk Europees aanbesteed gaat worden.
En de huidige graffiti cultuur teloor gaat….

Want ik blijf het boeiend vinden.
De ontwikkeling en de kunsten, de teloorgang van het nog natte ene werk door de inspiratie van de ander.
Zo zou JU ook mijn schrijfsels kunnen zien. Ze kunnen lezen. En het absoluut nalaten deze te analyseren.
Want teveel analyses maakt de kern kapot. Gelijk een mispel.
Die ik vandaag als aandachtspunt in een kruidentuin tegenkwam.
Nog niet heb zien bloeien.
En me dan ook geen voorstelling kan gaan maken hoe of een goede mispel eruit zou kunnen zien.
Of moet ik dan mijn blik naar binnen werpen!”
Ik zal dit gaan overwegen en hoop JU morgen daaromtrent het een en ander te gaan vertellen. Morgen…

Raakt Ellen gediplomeerd. Mag ik een stuk gaan autorijden.

20090706-1246911935N0607kook1290

Morgen!

Spreek JU nader!