Mijlpaal

50! Een mijlpaal van een halve eeuw. Maar het ziet er naar uit dat 60 straks de standaard wordt. 60! Uitgaande van een pensioengerechtigde leeftijd van 80 en een gemiddelde van 120! ik geef het je te doen, maar voorlopig blijft het zien van Abraham aan die vijftig jaren gekoppeld. Een moment waarop anderen veelal in beweging komen. De jonge man voorzien van een volle baard verrassen. Waarbij de niets vermoedende jonge Abraham toch wel rekening heeft gehouden voor het mogelijke feit… daar moet op gedronken worden! Dan staat er plotsklaps een Abraham in de tuin. En dan weten de voorgangers wat de komende achterblijvers nog te wachten staat. Stilstaan bij een mijlpaal. Ik geef het je te doen, ware het niet dat ook ik die mijlpaal reeds lang geleden ben gepasseerd. Waar 10, 20, 30 en 40 je als het ware dwingen om terug te blikken,in zeker zin een balans op te maken en je nog een mogelijk glanzende toekomst tegemoet kunt zien. Althans wanneer zich geen kinken in kabels voordoen, de gezondheid op een redelijk peil blijft en je sociale netwerken in stand blijven. Er niet teveel mensen plotseling zijn weggevallen, er een zekere stabiliteit bestaat omtrent werken,je dierbaren je nog steeds dierbaar vinden en de dagen glansrijk worden doorstaan. Mogelijk vergezeld van een enkele dip, wat zwartgallige momenten, maar de zon voor een belangrijk deel schijnt. En dat wensen omtrent voorspoed en geluk…
Neen,niet alles heb je voor het kiezen. Soms overkomen je zeken en zul je opnieuw doelen dienen te stellen. Je neer te leggen bij een teleurstelling, je hoofd te verheffen boven dat veronderstelde maaiveld dan wel de regel op de uitzondering zichtbaar te maken. Dat dit veelal vergezeld gaat van de minder dan wel bewuste keuze, een geheel andere zaak Dat het ogenschijnlijk in de ogen van de ander jou voor de wind gaat, iets dat je zelf dient te bepalen en als zodanig dient te waarderen. Je druk blijft maken over de dingen die jou beroeren, de vragen die opwellen en de antwoorden die uitblijven, een geheel andere zaak. Van kiezen en delen in een op- en neergaande beweging. Gelijk golven in een tomeloze oceaan…
Jaap jongen, van harte! En het moet mij van het hart dat ik dit moment, deze mijlpaal met je mag beleven. Het had namelijk heel anders kunnen zijn…