Meute.

Wanneer je in staat bent om over je eigen schaduw heen te stappen, getuigt dit niet alleen van karakter, maar ook van moed. Denk ik en Denk met een hoofdletter. Maar wanneer die stap genomen is en zich gelijkertijd een volgende partij aandient, Artikel 1, heb ik de indruk dat het met die schaduw wel weer meevalt. Want wat heb je eraan wanneer je bezieling beperkt blijft tot wat achterafkamertjes, een kroeg die meer gebaat is bij de omzet van bier dan die enkele kopjes koffie dan wel glazen verantwoorde thee, de bitterballengeur die dagen blijft hangen en de bloemetjes die na afloop verlept in de jamglaspotjes overblijven” De hoofdjes gekneusd, en de hoofden die aanwezig waren, leeg. Maar het bier dat de lokker was, zorgde wel voor lege vaten en de brouwerijen verheugden zich op een volgende partij. Dacht ik vanmiddag terwijl ik oog in oog stond met de Heineken Music Hall, met uitzicht op hoofdingang H van de Arena. Geef het volk brood en spelen en ook de Febo vaart er wel bij, terwijl een duidelijk obesitas gevoelig jongetje zich ontfermde over een frikandel met, na eerst een bak patat met ‘alles d’r op en d’r an’ slikvingerend zijn keelgat had verlaten op de weg naar de pot. Daar getuigen dit keer de plaatjes van, plaatjes die doen vermoeden dat niet alleen de aarde rond is, maar dat ook cirkels zich ternauwernood laten verbreken. Om over vicieuze cirkels vandaag maar te zwijgen. De kerstdagen zijn achter de rug en ook de tweede kerstdag mag zich, gelijk tweede paas- dan wel tweede pinksterdag verheugen op een uitgelaten menigte. Of meute desgewenst.Winkelend publiek, daar heb ik het over, geen genietend publiek dat zich permitteert om gelukkig dan wel zalig de dag te gebruiken om eens lekker uit te gaan buiken…


img_6118


img_6119


img_6120


img_6121


img_6117


img_6122