Met recht en reden

Door 28 juni 2012

Vraag mij niet naar de reden. Want redenen dienen niet veel meer den een verantwoording naar voren te brengen. Te berde te brengen desnoods. Een mooi woord, hetgeen het onderhavige mogelijk van een invalshoek kan gaan voorzien. Wij hebben een democratisch gekozen Regering. Demissionair weliswaar, maar toch. Die demissionaire regering moet, momenteel, op de winkel passen. En het heeft er veel van weg dat dit zowaar nog lukt ook. Rutte die, met alle liefde en genegenheid, in het voetspoor van Angela volgt. Zich warempel niet schaamt om desnoods haar hielen te gaan likken. Als een lakei zich genoodzaakt ziet de BV Nederland voor nog meer naderend onheil te behoeden. Die de wet achter zich weet. Zich mogelijk opmaakt voor een tweede kans. Dit mogelijk ziet in het kader van de jonge leider. De man die…

Rechten en plichten. Daar draait het veelal om. Bijna vermakelijk, ware het niet dat het in de tijd nog maar zo jongstleden is, was de krankzinnigenwet van 1884. Tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw was deze wet nog steeds van toepassing. Werd de maatschappij beschermd tegen de gek, en pas in de tweede plaats was er sprake van het omgekeerde. Op 19 februari 1981 boden de patientenorganisties hun manifest Patientenrecht in de Geestelijke Gezondheidszorg aan op het Binnenhof. In 65 stellingen geven de patienten aan waar het volgens hen in de toekomst met de psychiatrie naar toe moet. Onderwerpen zijn: vrije keuze opname, registratiesysteem, behandeling, medicijnen en personeel van de inrichting. Een viertal stellingen laat ik even de revue passeren.

Stelling 1: Recht op hulp.

Ieder mens die hulp vraagt bij problemen, heeft recht op die hulp en is gemotiveerd hulp te ontvangen. Hij/zij mag derhalve niet bij hulpverleners en instanties afgewezen worden als zijnde niet gemotiveerd. Ambulante hulpverlening en opvanghuizen zonder ‘drempel’ moeten continue bereikbaar zijn.

Stelling 2: Vrije keuze.

Iedere psychiatrische patient heeft recht op:

vrije keuze van behandeling, instituut, pleeggezin en behandelaar (van welk geslacht dan ook),

participatie in het opstellen van zijn behandeling- en verblijfsplan,

consultatie van artsen, hulpverleners, vertrouwenspersonen etc. naar eigen keuze, ook wanneer deze buiten de inrichting waarin men is opgenomen c.q. Instelling waarbij men in therapie is, werkzaam zijn. Een contra-expertise op eigen verzoek door een onafhankelijk hulpverlener naar eigen keuze van de patient op kosten van het ziekenfonds tot vallend onder de kosten binnen het particuliere ziektekostenverzekeringspakket.

Stelling 3: Contract.

Bij het tot stand komen van een hulpverleningsrelatie tussen de patient en de behandelaar (s) / instituut, moet een contract worden opgesteld. De patient kan zich bij het opstellen van dit contract laten bijstaan door een vertrouwenspersoon / juridisch raadsman of – vrouw.

Stelling 4: Weigering.

Iedere psychiatrische patient heeft het recht iedere behandeling/therapie te weigeren. Zo’n weigering mag niet automatisch ontslag van de patient uit de inrichting c.q. bij de instelling, tot gevolg hebben: het instituut heeft de plicht mee te helpen zoeken naar een voor de patient wel aanvaardbaar alternatief voor de geweigerde behandeling. (Eventueel binnen hetzelfde instituut).

Op 17 januari 1994 werd de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen van kracht.

Stel je nu eens voor dat Europa die zieke, psychiatrische medemens zou zijn. Zou het dan ook zo lang gaan duren, voor er sprake is van de vorenstaande stellingen. Of zal het zo zijn, dat het water tot voorbij de lippen reikt?! Kan dan de BV. Nederland een particuliere kliniek zijn, met Dokter Angela als Chef de Clinique, en dokter Rutte als arts in opleiding? Zou het dan even lang gaan duren als ooit die Krankzinnigenwet het heeft volgehouden? Of wordt dan toch die oude stelling bewaarheid: operatie gelukt, patient overleden. Ik houd, oprecht, mijn hart vast. Dit keer met recht en reden!

Tags: , , ,

Dit bericht was geplaatst op donderdag, 28 juni 2012 om 21:27 en opgeslagen in Overigen. Je kunt reacties op deze vermelding volgen via RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achterlaten, of trackback vanaf je eigen site.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.