Met je kop in het natte zand!

Lijkt mij heel aantrekkelijk: als je van niets wilt weten, steek je gewoon je kop in het zand. Hooguit loop je de kans dat je kunt gaan stikken, maar dan ben je ook van alle sores verlost. Alhoewel, velen zullen pogingen doen om je te redden en het briefje waarop staat dat je niet gered wilt worden, is hooguit ergens onderweg te vinden. Verloren in het moment waarop je je zakdoek tot hoofddoek knoopte om geen zonnesteek op te lopen. Maar ook dat valt te betwijfelen, gezien het feit dat een zonnesteek voor hallucinatoire reacties zorg kan gaan dragen. Waarbij illusies tot een fata morgana kunnen gaan behoren.

Ergens heeft dit veel weg van enig ‘gelul in de ruimte’, ware het niet dat ik vanmiddag het genoegen heb gehad om een mogelijke struisvogel onder ogen te komen. Een jonkie weliswaar, maar dan nog. Wat vrolijke damherten die als een roedel bij elkaar kropen, waarschijnlijk geen last van die anderhalve meter en een paar geiten dan wel schapen dan wel andere meerpotigen die gebukt gingen onder hoorns van niet geringe afmeting. Waardoor het beest ‘an sich” verloren ging in de foto’s die ik vandaag mocht maken. Foto’s die, voor zover deze te duiden zouden kunnen zijn, de kijker op een verkeerd been proberen te brengen.

Maar ook dat is een verschijnsel van de huidige tijd, gelijk ook Museum Kranenburgh zich heeft opgemaakt met een groens strik om aan te geven dat de shifts als veilig kunnen worden beschouwd. Pinnen moet en je opgeven om naar dat museum te gaan kent een vergelijkbaar iets. Je dient je op te geven en een maximum van dertig is momenteel het minimale dat per keer een rondgang kan gaan maken, waarop die anderhalve meter dan ook berust. Struisvogel en politiek gaan niet altijd samen, struisvogelpolitiek is vooral voorbehouden aan hen die daar belang bij hebben en wanneer het straks gaat zoals mag worden verondersteld, dan… vele struisvogels maken absoluut een grote kans om anderen te kunnen gaan begroeten.


Weliswaar achter het hek maar de vraag wie zich meer gevangen zal gaan voelen…