Met andere woorden…

Zijn het dit keer wat duistere foto’s, het feit dat naast een foto in Foam ook wat foto’s van Amy Winehouse zich manifesteren, is feitelijk een wonder. In die zin dat wij, tegendraads als wij zijn, het bord waarop stond dat fotograferen niet was toegestaan, zich aan het einde van ons bezoek zichtbaar werd. Ach, het heeft nu eenmaal niet zoveel om het lijf, wanneer je bedenkt dat ook een aantal jurken die zij ooit droeg aan klerenhangers achter de glazen vitrinekasten zichtbaar voor het publiek tentoon waren gesteld. Het Joods Historisch Musem mocht zich verheugen op ons bezoek. In zekere zin was dit een ware bezoeking, kijkend naar de laatste foto van vandaag. De zwaarmoedigheid druipt van dit schilderij af. En waar zwaarmoedigheid een rol speelt, kan het haast niet anders dan dat Milan Kundera met zijn ondraaglijke lichtheid van een dramatisch bestaan zijn sporen op dit bericht vandaag achter laat. Terwijl wij gisteren nog een prima dag achter ons hebben gelaten. Enen biertje en een babbel, het uitwisselen van levenservaringen en het zichtbaar genoegen dat wij ontleenden aan het grote aantal dikbillen dat voor onze ogen paradeerden. Obesitas aan de ene kant en spotkleding aan de andere kant. Een schilder die probeert zijn werken aan de man dan wel de vrouw te brengen, een verkeerde keuze voor wat betreft het Chinese eten en de lauwe kant waarmee dit werd opgediend. Hoe fout kunnen keuzes zijn en hoe treffend vallen die fouten te verwoorden. Ach, laat ik het maar hierbij laten. Tenslotte kunnen beelden soms meer verwoorden dan dat woorden in staat zijn om te verbeelden. Tenzij je dichter bent. Tenzij je een woordkunstenaar in wording bent. Of eenvoudigweg een levenskunstenaar zonder woorden. En zijn het dit keer de daden die je nalaat, door gewoon te gaan doen…


IMG_2879


IMG_2880


IMG_2885


IMG_2889


IMG_2890


IMG_2897