Mede delen…

Door 24 september 2013

Ik deel wel, maar slechts mede. Niet dat ik daar veel hinder van ondervind, in tegendeel, ik voel mij daar eigenlijk wel wel bij. Ik deel mede. Gelijk ik in mijn rijke verleden waarschijnlijk ook veel heb medegedeeld. Op een enkel moment na. Een moment waarop wij, een groep, elkaar op een zelfde golflengte mochten treffen. Waarop wij ons op glad ijs begaven. Breekbaar ijs, waar hooguit een enkel nachtvorstje een poging had ondernomen om water van samenstelling te veranderen. Broos, kwetsbaar en spiegelglad. Op voorhand was waaghalzerij uitgesloten, tot…iemand van die groep het nodige achtte om een steen te werpen. Breuklijnen die zich voordeden en de magie van dat moment naar de knoppen hielp. Simpelweg door te stellen dat het tijd was voor de pauze. Koffie, en peuk en wat praten over de dingen van alledag belangrijker waren dan het moment dat wij deelden. Daar waarschijnlijk ook de zin niet van inzag. Niet veel later een hele groep over zich heen kreeg en op dat moment als een eenling, als een ongewenste bijzonderheid werd gezien. Het was dan ook een les op het scheivlak van normaal en afwijkend. Ik ben me bewust dat het scheivlak vooral is voorbehouden aan het circuit van Zandvoort, maar geef gaarne weer dat de bocht die toen genomen werd er, uiteindelijk, toch voor heeft gezorgd dat die enkele persoon de bocht uitvloog. Niet veel later is gebleken, dat zij niet geheel de juiste/geschikte persoon voor de psychiatrie bleek te zijn…

Hoe ik op dit onderwerp kwam, is mij ook een raadsel. Het komt soms op als ‘kakke’, waarbij de aanleiding dan wel de prikkel veelal schuilgaat onder mijn hersenpan. Zoals zoveel zaken nog steeds schuilgaan in die veronderstelde grijze massa. Ik durf dan ook geen enkele uitspraak te doen omtrent de zaken die in die eerder veronderstelde schoot der toekomst, nog liggen te wachten.

Morgen is het landbouwdag. Ook daar mocht ik eerder woorden aan wijden. Waarbij ik mijn vader zaliger specifiek naar voren heb gebracht. Willem Pijper, 25 jaar secretaris van de Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum. In 1960 groots gevierd en daardoor op een failissement afstevenend. Hetgeen, uiteindelijk, net niet heeft hoeven plaats te vinden. Het moment ook waarop Rivella op de markt verscheen. Een ontwikkeling door de wei die aan de kaasproductie te danken was. De feesten die zich afspeelden in de tenten van De Boer. Toen nog gevestigd in Hensbroek. Da afgelopen week reden wij door Bree. En ik keek, even, mijn ogen uit toen wij van de straatweg een blik konden werpen op het daar gevestigde bedrijf, voorzien van de naam De Boer. In tenten. Geen tentententoonstelling dit keer, maar meer een conglomeraat van gebouwen waar ooit Kees de Boer directeur van is geweest. Misschien, op termijn, nog eens richting Recklinghausen, alwaar Jan junior de scepter heeft geboerd. Of beter gezegd: de scepter heeft gezwaaid. Want dat de de Boeren goed geboerd hebben, staat buiten kijf. Misschien zijn het juist dit soort oprispingen die mij op dat delen hebben gebracht. Want ik deel mee en mede daardoor heb ik de idee dat ik mijn dingen deel. Mededeel!  

Voor morgen op het program: een flatus acrobatus!

Tags: , ,

Dit bericht was geplaatst op dinsdag, 24 september 2013 om 19:20 en opgeslagen in Overigen. Je kunt reacties op deze vermelding volgen via RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achterlaten, of trackback vanaf je eigen site.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.