Mark'sJanusselfie…

Men noemt het tegenwoordig voortschrijdend inzicht, voorheen al doende leert men. De education permanente als leitmotiv om werknemers blijvend te motiveren. Een voorbeeld van het aloude credo voor bij de les blijven. Je niet af te laten leiden door fladderende vogels, een geluid dat zich niet direct laat combineren met een al bekend gegeven, laat staan dat de draai die aan het geheel gegeven kan worden ongekende paden opent. Waardoor een deel van de verrassing op voorhand teloor gaat. Men wil zich in de regel niet zozeer meer laten verrassen. Dat zou voor uit de hand lopende zaken op voorhand de verkeerde weg doen ingaan. Wij willen in de regel dan ook controle houden. Je weet dan tenminste waar je aan toe bent. Hebt daar geen verzekering voor nodig, dat kan ik je wel verzekeren! Voor deze raad hoef je ook geen premie te betalen. Ging afgelopen donderdag naar een voorstelling van de theatergroep ‘Mug met de gouden tand.’ Men bracht een drieluik. Het eerste deel ging omtrent de fietstunnel onder het Rijksmuseum door. De persiflage gaf iets weer van de 14 stadsdeelraden die in dit project betrokken waren, waarbij A en B om te komen tot C dan wel D een onmogelijke opgave bleek te zijn. Gelijk zoveel verenigingen en daaraan gekoppelde bestuurderen een navenante invulling weten te geven. Het tweede deel gaf een inkijkje tussen de DJ Armin van Buren en de voormalige dirigent van het Koninklijk Concertgebouw orkest. Waarbij het Koningshuis de wens uitsprak om oud en nieuw in een nummer naar voren te brengen. Dat het IJ hier een rol inspeelde en dat het hele gebeuren uiteindelijk niet doorging deed niet af aan het vermaak dat geboden werd. Muziek van nu op muziek van toen met een gedreven dirigent, zorgde voor kostelijk vermaak. De veronderstelling dat het aanwezige publiek voldoende beschikking heeft dan wel had omtrent de Engelse taal zorgde bij mij voor wat vertraging. De snelheid van mijn vertaling liep nu eenmaal wat achter. Jawel, dat zegt iets over mij. Want om nu te stellen dat ik het direct in het Engels kon volgen…


IMG_6457
Neen dan vriend Mark die op een weergaloze manier te ‘kakke’ werd gezet. Een onnavolgbare woordenbrij waarbij selfie’s zowel van boven als van de onderbuik naar voren werden gebracht, de spindoctor op zoek naar quotes en de ‘smile’ van Mark die verbeten op zijn gezicht terug te vinden was en in wezen de Januskop die in hem schuil gaat, weet te verdoezelen. Eigenlijk een enge man. De karikatuur die de zaal in ademloze spanning hield en de grote herkenbaarheid van het geheel, de rasechte VVD’er die het volledige podium weet te beheersen, de maniertjes waarmee hij het gewone volk mee om de vinger windt… Ademloos vermaak, hetgeen mij op de gedachte bracht om die ene ietwat mislukte foto als uitvergroting aan dit geheel toe te gaan voegen, opdat ik… mogelijk anderen op vergelijkbare gedachten kan gaan brengen. Het leven blijft immers een grootschalig schouwtoneel en wat ieders rol daarin is… is niet aan mij hooguit om dit te delen!


IMG_6457 (1)