M & M en Evertsen dan wel: de billen van hillen.


iGer.nl
Het verhaal van moderne oorlogsschepen omvat een tweetal boekwerken: Deel I geeft een overzicht van vliegkampschepen, slagschepen, slagkruisers en kruisers. In Deel II wordt een overzicht aangeboden van torpedobootjagers, fregatten, onderzee- en T.M. Boten, kleine oorlogs-, mijnen- en landingsschepen.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
In de uitgave van 1962 is nog een afbeelding te vinden van het hulpvliegkampschip Karel Doorman I welke gedurende een tweetal jaren bij de Koninklijke Marine dienst heeft gedaan en in 1948 aan Engeland werd teruggegeven. De H.M.S. “Venerable” werd als Karel Doorman II in dienst gestel toen dit vaartuig wederom van de Engelsen werd overgenomen. Jaren geleden werd de Doorman aan een Zuid-Amerikaans land verkocht. Tegenwoordig staan meer schepen der Koninklijke Marine op de nominatie om uit de dienst te worden genomen. Niet zozeer om het belang van een varende natie zichtbaar te houden, maar stomweg uit bezuinigingsoverwegingen. Waarbij de huidige piraterij een hoofdtaak begint te worden, waar het eerder leek een neventaak te zijn. Harer Majesteit Evertsen keerde vandaag terug in Den Helder. Na een drie maanden reis in de Hoorn van Afrika te hebben volbracht. Het roept iets van trots op wanneer de voltallige bemanning op de kade staat aangetreden. Niet zozeer omdat gelijksoortige uniformen iets van overvloed aangeven, maar meer omdat in ieder aanwezig uniform een mens schuilgaat.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
En juist dat mens zijn wil men in de huidige tijd wel eens vergeten. Toen de Berlijnse muur viel was de veronderstelling dat er een einde kwam aan de koude oorlog. En die kwam er. Maar wat ervoor in de plaats kwam was iets minder zichtbaars: terrorisme. En met het terrorisme kwam er ook weer plaats voor piraterij. En dreigingen. Nucleaire dreigingen voor een deel. Of werd het bezit van omstreden land geactualiseerd. Werd defensie gevraagd om op die ontwikkelingen in te spelen. Maar gelijktijdig werd de dienstplicht afgeschaft. Wordt er gestreefd naar een beroepsleger. En werden overtollige bataljons, divisies en kazernes opgeheven. Geen 13 painfbat meer. Mogelijk dat Jagers werden ontzien en Grenadiers eenzelfde lot troffen als de fuseliers.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl
Momenteel staat Drs. Hillen, de huidige minister van Defensie voor de opgave om 1 miljard te bezuinigen. Diezelfde Hillen was, in aanwezigheid van een hoog gehalte aan goudvinken, vandaag aanwezig in Den Helder. Om de bemanning van de Evertsen welkom te heten. En diezelfde bemanning te bedanken, voor hun inzet van de afgelopen maanden, te voorzien van een herinneringsmedaille. Hetgeen hij, met behulp van een aantal kamerleden, binnen de gestelde tijd voor elkaar kreeg. Het behoeft geen betoog dat wij daarbij aanwezig konden zijn. Want de plaatjes spreken als zodanig voor zich. Maar ook een zekere schaamte bekroop mij. Al was het alleen maar door het eerder naar voren gebrachte verhaal. Verhaal halen. Op omstandigheden. Door de crisis een vorm van demotivatie tegenkomen. Ondanks de gloedvolle woorden van eerder genoemde Hillen. Want dat Hillen deze woorden oprecht uitsprak, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Waarbij ik voor mezelf aanteken dat ik een ietwat andere kijk op deze man heb gekregen. Al was het alleen maar omdat M & M beiden een herinneringsmedaille hebben gekregen…


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl