LUI lui!


iGer.nl
Lui! Geen ander woord is vandaag toepasselijker dan het woord lui. Misschien dat Lazy nog een beetje in de buurt zou kunnen komen, maar dan wordt het meteen weer zo grenzeloos. Terwijl ik, door heel lui te zijn, alle grenzen uit de weg ga. Geen aanstoot neem noch geef en mij geheel aan mijn passiviteit wens over te geven. Al moe wordt bij de gedachte dat ik mij zou moeten inspannen om af te kunnen gaan. Want afgaan is vanochtend reeds gepasseerd. Iets wat de wijde wereld mocht verwelkomen dan voor dat benauwde gat te blijven hangen. Lui dus lui! Dat je het maar weet.


iGer.nl
Lui en het gemak dat de mens dient in een tijd dat ongemak aan alle kanten in toenemende mate toeneemt. Waardoor het zuchten, steunen en het navenante kreunen om een plaats gaan strijden. Een plek willen veroveren vanwaar zij, op hun gemak, de strijdende partijen toe kunnen juichen dan wel van hun afkeer blijk kunnen geven. Daar gaat het nu veelal om. Voor- en afkeur, opgang en afgang, goed dan wel beter om over enig herstel maar te zwijgen. Ja toekomstprofeten voorspellen dat, wanneer de cirkel doorbroken dient te worden, wij ons positiever dienen op te gaan stellen. Een snijdende wind uit het Oosten wakkert de gevoelstemperatuur verder naar omlaag. Voor bevriezingen wordt gevreesd en de Hel van ’63 maakt weer furore. Net als die koorts die gepaard gaat van die snijdende koude. Ze worden zelfs in een klas genood: de helden van die alternatieve meertochten die de steden moesten vervangen. De naam Jan Roelof Kruithof dringt zich op.


iGer.nl
Helden waren het Reinier, Jeen dan wel die anderen. 568 die ooit zijn gestart en 53 die de tocht wisten te volbrengen. En de vraag uit het buitenland waarom er niet ieder jaar een elfstedentocht is verreden. Zelfs voor een gemiddelde Hollander ternauwernood uit te leggen, laat staan een buitenlander hiervan op de hoogte te stellen. Iets met natuurijs, de klimaatveranderingen, de Russische beer en de Hollandse snert dan wel de onvolprezen erwtensoep, daar een blender door en zelfs kroost valt te pruimen.


iGer.nl
Stel ik me aan als ik vermoed dat mijn luiheid vandaag overgaat in de vorm van laksheid” Zo voor me uit mijmerend, de woorden van Charles als een vadsige koe met smaak herkauwend, de rook die uit vele schoorstenen kringelt en de Staat der Nederlanden die de schatkist weer wat voller ziet worden, waar de schuiven aan de onderkant voor even zijn vernauwd, opdat niet veel later het bodemloze vat de illusie oplevert dat er nog meer en nog zwaarder belast dient te worden, draagt zorg voor een bestendiging van dat eerder aangegeven fenomeen. Ben gewoon lekker lui en ga me daar stomweg aan overgeven. De verrukking van de pannenkoeken, de basterd van Van Gilse, de kaas die deed denken aan een mate van rijpheid die op een ander moment als oud zou kunnen worden versleten en het feit dat ook nu de elektriek geen verstek laat gaan, kunnen tot niet veel anders leiden dan… dat ik je voor vanavond veel gezelligheid wens en wanneer de oostenwind wat veel van je vergt… wie kruipt er tegenwoordig nog ouderwets onder de wol van een AaBe deken”
Laat weten!