… lossen in…

Zelfs het maken van een simpele kopie gaat schuil onder het regiem van toegevoegde waarde. En wij sukkelaars weten niet beter te doen dan ons te laten ringeloren. Want wat impliceert in Godsnaam die veronderstelde toegevoegde waarde” En daar dan ook nog belasting over heffen, komt mij voor om kassen te spekken, opdat de economie draaiende wordt gehouden en dat Frankfurt ongelimiteerd obligaties kan opkopen om op die manier het geheel… maar welk geheel wordt er dan bedoeld” Dat Eendracht Macht Maakt hebben vele verenigingen in het verleden als uitgangspunt genomen. Dat het geheel meer is dan de som der delen, ook dat is een wijd openstaande deur. En waar de een gevraagd wordt om die toegevoegde waarde aan de prijs toe te voegen, kan een ander datzelfde weer met een gerust hart gaan aftrekken, opdat de uiteindelijke cijfers zich iets kleurrijker voordoen, dan in eerste instantie werd gedacht. Belasting heffen, tol heffen, extra heffingen in het leven roepen om de eigen economie in zekere zin te ontzien, van ruilhandel is ternauwernood nog sprake. Oprechte ruilhandel bedoel ik dan, waarbij het een vergelijkbaar is met het andere, waarbij geld in de regel geen rol meer speelt. Echter wanneer bepaalde goederen schaars gaan worden, wanneer er de dreiging ontstaat dat de zwarte handel toeneemt en men nalaat om deze handel het zwijgen op te leggen, dan ontstaat er vaak een situatie die mogelijk uit de klauwen loopt. Dat dan de overheid ingrijpt, vanzelfsprekend. Maar dat diezelfde overheid er alles aan gelegen is om de gemiddelde burger nog dieper in die niet goed gevulde buidel te laten tasten, dat si dan weer van een andere orde. Banken die er alles aan gelegen is om de lener uit te melken en de spaarder niet te ontzien. Het kan immers een aantal dagen duren voor het geld van de ene bank naar de andere bak verkast. En het gegeven van vele kleintjes ervoor zorgen dat er iets groots kan gaan plaatsvinden, ook dat is een voor in gecalculeerd gegeven. Maar om even terug te komen op die kopie: het kost maar 5 eurocent om een kopie te laten maken, maar in die prijs is waarschijnlijk het volgende inbegrepen: papier, toner, stroom, apparaat, afschrijving en de medewerker die om de zoveel tijd de masjien weer van een nieuwe voorraad papier te voorzien, van een nieuwe toner, van groene stroom en op termijn: het nieuwe apparaat dat de oude vervangt en opnieuw de cyclus continueert. Daar gaat vandaag mijn verhaal over en ik besluit om met een volgend gedicht mijn overdenking af te sluiten: STAPPEN // de eerste stappen die ik deed, / vers uit mijn geheugen / de teil, het klokje / van zeven uur / het bed, gekanteld / kost mij levenslang / een deel van mijn tand toen kwijtgeraakt / dat deel herinnering / zo heel volmaakt // kost mij nu zo veel herinnering / kwijtgeraakt de foto’s zeggen iets / dagen op en lossen in / het niets.