Lombardije in Alkmaar


iGer.nl
Zondag 12 juli:
Haarlem wordt ingenomen door het Spaanse leger. Het inmiddels flink verzwakte leger rukt op naar Alkmaar.
Maandag 13 juli:
Het Geuzenleger – vaderlandse opstandelingen – wil de stad Alkmaar worden binnengelaten, op zoek naar bescherming. Alkmaar staat niet te trappelen.
Donderdag 16 juli:
De Geuzen liggen voor Alkmaar, uit het zuiden komt het Spaanse leger dichterbij. Veel burgers slaan op de vlucht voor de Spanjaarden. De Geuzen forceren een van de stadspoorten en dringen Alkmaar binnen.
Zaterdag 18 juli: Alkmaar vraagt andere steden om extra proviand en munitie. Vergeefs. De stad staat er alleen voor.
Woensdag 29 juli: Muiterij onder de Spaanse soldaten. Nadat ze extra soldij hadden gekregen, zijn ze bereid om te vechten.
Vrijdag 21 augustus: Het Spaanse leger komt aan bij de Koedijker sluis. Ze slaan hun kampen op in Oudorp, Huiswaard, Sint Pancras en Bergen. De stad is omsingeld.
Zaterdag 22 augustus: De Spanjaarden vallen aan bij de Runmolens aan het Zeglis om de toevoer naar de stad af te sluiten. Er vallen doden onder de Alkmaarse burgers. In de strijd wordt ook de Spaanse bevelvoerder Ignatio de Medinilla gedood. De Spanjaarden bestormen de schans tussen Zeglis en de Schermer. Veel soldaten verdrinken.
Zondag 23 augustus: De aanvoerder van de Geuzen, Jacob Cabeliau, schrijft een brief aan Diederik Sonoy, gouverneur van het Noorderkwartier. Hij vraagt om versterking, én om het land rond de stad onder water te zetten.
Dinsdag 25 augustus: De Alkmaarse timmerman Maerten Pieterszoon van der Meij gaat vanuit Alkmaar naar Schagen met brieven verborgen in een polsstok. Sonoy wordt weer om hulp gevraagd.


iGer.nl
iGer.nl


iGer.nl
Vrijdag 18 september: De dag van de grote Spaanse aanval. Het gebulder der kanonnen is tot in Amsterdam te horen. De vijand valt overal tegelijk aan: de Friese Poort en de Kennemerpoort. De Spanjaarden proberen met een stormbrug de gracht bij de Rode Toren over te steken. Bij de Zoutketen naderen schepen met Spaanse soldaten. Het is nu er op of er onder.
Vanaf de stadswallen wordt op de vijand geschoten. Mannen, vrouwen én kinderen smijten met stenen, hete pek, kal(k)water en hete pekel naar de soldaten. De Spanjaarden schrikken niet terug.
Tot drie keer toe wordt de Friese Poort bestormd. De aanval wordt afgeslagen, met volgens de gescheidschrijving hoofdrollen voor een zestienjarig meisje – Trijn Rembrands, die als een man zou hebben gestreden – en voor ene Kitman, die de Spaanse vaandeldrager boven op de vesting de benen zou hebben afgehakt.
Woensdag 23 september: Eindelijk geeft Sonoy de opdracht de sluizen open te zetten en de dijken door te steken. De omgeving van Alkmaar komt onder water te staan. De Spanjaarden blijven in de modder steken.
Donderdag 8 oktober 1573: De laatste Spanjaard vertrekt. De stad viert feest en schreeuwt:
VAN ALKMAAR DE VICTORIE!
Een verslag van Ype Minkema. Een realistisch verslag omtrent een heroïsche strijd. En omdat Alkmaars Ontzet de 150e viering vierde, kwam Hare Majesteit Koningin Beatrix om 13.30 uur in Alkmaar aan, om de gewelfschildering in de Grote Sint Laurenskerk te onthullen. Het Laatste Oordeel. Alwaar mijn zwager Jan in de nabijheid van de Majesteit mocht vertoeven. De noemer: hij maakt deel uit van het Stedelijk Harmonie Orkest SDG. SDG” Staat simpelweg voor Soli Deo in de Gloria. Een gezelschap dat ieder jaar gestalte geeft aan de viering van de Victorie. Waarbij sprekers van naam worden uitgenodigd om hun ideeën omtrent Mensheid en Maatschappij te berde te brengen. De vraag omtrent Victorie en wat we eigenlijk vieren, is hierboven daarmee beantwoord. De Majesteit kwam en ging. Riep ook bij mij sentimenten op, in de zin dat de associatie met Lombardije zich spontaan voordeed. Die van die Koningin die uit rijden ging. Alleen zij wuifde naar rechts en liet links wat liggen. De invloed van Geert, Mark en Maxime”!


iGer.nl