lijsttrekkergebeuzel


iGer.nl


iGer.nl
Neuzelen. Beuzelen. Euzelen. Feuzelen. Deuzelen. Keuzelen. Keuzelen”! Weer eens geen rode streep. Daar snap ik dus geen hout van. Dat klopt ook want wij gaan niet naar houtvan. Neen wij gaan houthalen. Tenminste, die hoop spreken wij uit. En de vraag die dan rijst is de volgende: is er wel””!” Is er niet”! Wie het weet mag het zeggen.
Maar iemand die mij enigszins kent dan wel een beetje op de hoogte is, weet wat staat te wachten. Waarschijnlijk dan toch” Maar dat brengt ook het moment van een zekere reflectie naar voren. Waar mee bezig” Waarom daar mee bezig” Tijdverpozing” Tijdvulling” Tijdverstering” Tijdinvestering”


iGer.nl
Ik weet het niet. Dan vliegen er weer zomaar gedachten door mijn kop en weet ik soms een woord te vangen. Ook dan vraag ik me vele vragen af. Waarom” Voor wie” En blijft dit steeds maar voor mezelf”
En kijk ik nog eens naar mijn geneuzel. En noem dit dan net geen gebeuzel. Waarbij gebeuzel zou kunnen refereren aan het beunen wat ik van andere momenten ken. Het zoeven van die zekere beun de Haas. Die zijn naam alle eer aan deed. Die als een stripfiguur de plaatjes probeerde te verlevendigen. Waarbij veelal meewarig werd geknikt of anderszins nogal mild werd gereageerd. Gedoogd. Of in het ergste geval getolereerd.
Waarbij velen de persoon niet geheel serieus namen. Of beter gezegd: uiteindelijk niet serieus meer konden nemen. Omdat het oordeel daar toen was. En Salomon helaas verleden.
Ik schrijf wat. En ik denk wat. En wat ik denk gaat vele kanten op. Soms neem ik mezelf serieus. Vaak echter niet. Dan gaan mijn vingers zoeken. Dan gaat het schijnbaar vanzelf. Dan vliegen de spaanders in het rond. En is er voldoende hout om de boel aan te maken. Dan zijn er splinters die weer in balken veranderen. En dan zomaar in een oog kunnen gaan schieten. Zoals ik mij verwonder omtrent een bericht.
Op het gevaar af dat mijn interpretatie hier weer gekleurd komt te staan het volgende:
Miljarden tekort op begroting.
Werkloosheid stijgt snel
De werkloosheid neemt zo hard toe dat er een extra tegenvaller dreigt van bijna vier miljard euro op de rijksbegroting. Het kabinet zou bovendien rond de twintig miljard euro moeten bezuinigen als het vasthoudt aan de begrotingsregels uit het regeerakkoord.
Waar zijn die miljarden van Fortis gebleven!” Waar kwam dat geld vandaan!” Hoe zit het nu met ING!” En hoe kan Bos nu stellen dat er een fonds bestaat/ontstaat wat kapseizende banken mogelijk voor 200 miljard in het water doet laten vallen””! Doet laat vallen. Een zin die niet klopt. Die net zo goed wel als niet klopt. Omdat ik de huidige berichtgeving niet helemaal versta. En ik waarschijnlijk de enige ben. Vandaar dit bericht.
Vandaar dit gebeuzel. Vandaar ook mijn dilemma: neem ik de tijd of pluk ik de tijd”! Anticipeer ik of beschouw ik. Neem ik een voorschot of wordt het een terugblik. Gaat ik voor-, vrij- of achteruit”! Gaat ik” Of gaan wij” Ga ik”
Ik neuzel en ik beuzel niet. Charles was blij met zijn nozzeltje. Een bootje waar je weinig mee kon doen.” Maar wel overtuigd! Met een zeiltje en een batterij. En ik was blij dat ik vulling wist te geven. Iets waar je waarlijk niets aan hebt. En het dan toch maar krijgt. De dingen om je heen. Dingen van de ander. Dingen van een ander. Dingen van iedereen. Dat zijn en blijven van die dingen, alleen”
BEUZELEN
Ik zit hier
stomweg
voor mezelf
mijn tijd
weg
te beuzelen;
Gij
die dit leest
zit
stomweg
voor mij
Uw tijd
weg
te beuzelen.
Kunnen wij
niet
volmaakter
blijk geven
van
een
bestaan.


iGer.nl
Spiegelbeeld verbeeld je niet dat je spiegel je ver beeld. Want die verbeelding dreigt je geregeld parten te spelen. Voor je het weet heb je het uiterlijk van een sinaasappel:

het zoet van cellulitis en het vlees wat pitten draagt.

Nou ja”
Een genoegzame beuzeldag!
Ik schreef dit ruim een jaar geleden. En verbaas mij hogelijk om het onnozele gebeuzel van een viertal lijsttrekkers. Balk vol ellende, Job Co’s heen, Mark van Rottum tot Schiermonnikoog en niet in de laatste plaats Gerrit je waterstof Per oxyde.
Want de vragen liegen er niet om. Geert blijft op zijn geblinddoekte stokpaardje hangen, Mark denkt in zijn eenvoud niet in meervoud want hij kan niet gaan schuilen in de schoot van zijn gezin hooguit in de schoot van zijn moeder, Job houdt wijs zijn kop en Jan Peter probeert ergens een spijker te raken. Maar of een van hen vieren de kop weet te slaan.


iGer.nl
Neen, ik houd het bij mijn gebeuzel van een jaar terug. Want ook dat geheel sloeg toen ergens nergens op…