Licht & Kracht 2012/2013

Zon en Schild. Licht en Kracht. Ooit instellingen met een denominatief karakter. De een ergens op de Veluwe, de ander in Drenthe. In Assen wel te verstaan. Instellingen waarbij het Christelijk gedachtegoed in zekere zin de boventoon voerde. Op zich is dat geen bezwaar, ware het niet dat mensen zonder enige religie dan wel een afwijkende geloofsovertuiging, juist in deze instellingen met een bepaalde mate van zwaarmoedigheid konden worden geconfronteerd. Nog geen probleem! Instellingen met een openbaar karakter waren moeilijk te vinden; hooguit dat Beileroord enigszins in die richting kwam. In Groningen herhaalde zich het Christelijk gedachtegoed: Groot Bronswijk, waarbij de gebroeders Brons, kapitaalkrachtig geworden door de Bronsmotoren, een grote nalatenschap ten goede lieten komen om zorg en behandeling van de psychiatrisch gestoorde medemens dan wel mensen met een verstandelijke handicap (tegenwoordig mensen met mogelijkheden) te doen plaatsvinden. Waarbij de paviljoens ook dat Christelijk gedachtegoed in de naamgeving naar voren brachten: Bethesda, Eben Haezer, Salem en Rehoboth.


IMG_1295
Vanwaar dit uitstapje” Groot Bronswijk bestaat niet meer. Een landschappelijk park met her en der wat restanten van de instelling, laten het verleden als het ware rusten. Maar vanwaar de titel” Simpelweg om de volgende reden: in den beginnen was er licht en dat licht mochten wij, vanuit Artiance, een geheel eigen invulling geven. Voor die gemeenschappelijke expositie in de Centrale Bibliotheek in Alkmaar. Waarbij BurgemeesterPiet een toespraak hield, waarbij hij letterlijk in het zonnetje kwam te staat door de tientallen flitsers die op het ‘moment supreme’ afgingen. Waarbij een zoon van diezelfde BurgemeesterPiet mede exposeerde. Voor dit jaar is het woord ‘kracht.’ Ook daar heb ik reeds melding van gemaakt. Het verzoek naar voren gebracht om mij mogelijke suggesties te doen toekomen. Alleen…


IMG_1296
het blijft tot nu verrekte stil. Waar ik Van Dale heb geraadpleegd omtrent het eenvoudige woord kracht, kwam ik terecht bij een tweetal omschrijvingen. De andere was de versnelling. En ik voldoe dit keer eens letterlijk aan die omschrijving. Daarnaast kan het in het leven zodanig gaan lopen dat er sprake kan zijn van een buigen dan wel barsten. Waarbij dat laatste veelal garant staat voor een principe. Waarbij de hongerdood mogelijk een rol gaat spelen. Want principes kun je eenvoudigweg niet eten. En bij buigen verlies je mogelijk voor even je gezicht, maar daar kunnen maskers dan weer een belangrijke rol gaan spelen. Want dragen wij allen niet geregeld een masker” Ach, wat zou het. Het is meer een vorm van overleven dan dat er sprake kan zijn van een teloorgang. Want ook die teloorgang blijkt inherent aan het leven…


IMG_1302