Licht donkert…


IMG_5907 (1)
Noem wat Hongaarse iconen op fotografiegebied… was eenvoudig weg de vraag waar Erik ons mee wist te verblijden. En dan passeren wat namen: Laszlo Moholy-Nagy, Ata Kandor, Eva Besnyo, Robert Cope beter bekend als Robert Capa, Andre Kertesz en ongetwijfeld nog wat anderen die de roem en de glorie niet zozeer hebben behaald. Hetgeen dan weer resulteert in een volgende opdracht in het kader van het fotocafe. Want dat cafe weet wat. Is het niet door de ene sublieme vondst, dan wel door een andere. Waarbij andersmens uitgangspunten zich lenen om vertaald te worden, waar ik me dan ook schromelijk mee bezig houd. Neem nu Peter van Straaten en de interpretaties van zijn werken: het liegt er geregeld niet om. En waar Leiden zich kenmerkt door een brand die de kolommen in de courant haalt, schroom ik niet om met mijn oog half gericht op de zebra’s van Van Gogh, de bijkans ontstellende werken van mijn medegenoten onder ogen te zien. Ik noem ze bewust bijkans ontstellend, wanneer ik hun werken on ogenschouw neem. In die zin dat ik versteld sta van het feit dat zij met hart en ziel aan die opdracht hebben gewerkt en ik er eigenlijk maar een slag naar geslagen heb. Maar… het heeft ook te maken met de opdracht als zodanig. Al eerder waren wij met van Straaten in de weer geweest en dat haalt bij mij een beetje de ‘uitdaging’ weg. Liever ga ik bezig met iets nieuws, iets wat even anders is en mij de gelegenheid biedt om met frisse blik een andersoortige uitdaging aan te gaan. Waarbij de pret er voor mij vooral in zit door mijn kijk op zaken weer eens in een ander daglicht te stellen. Hetgeen mij brengt bij vandaag.
Het weer en het licht lenen zich ervoor om wat met Kertesz te gaan stoeien. En eerlijk gezegd, vind ik het voor vandaag een aantal mooie plaatjes. Dat het geheel niet direct in zwart/wit gesteld is, dat komt nog (op termijn!) Werken met licht en navenante schaduw weet mij te boeien. En daar zal ik waarschijnlijk ook niet enig in zijn. Een viertal plaatjes dit keer, opdat op een ander moment die plaatjes waarschijnlijk weer worden achterhaald door andere plaatjes. En die dan weer door andere onder de noemer dat het leven wat dat betreft de nodige kansen biedt. Ik dankbaar gebruik van die gelegenheid maak. En die constatering… laat ik voor wat deze is!


IMG_5908