leef tijd

Niet iedereen is happig op voortschrijdende getallen. Vooral niet wanneer dit de leeftijd betreft. Het feit echter dat met iedere verandering van dat getal sprake is van een ander levensjaar, een nieuw desnoods, maakt het juist zo bekoorlijk. Alhoewel de leeftijd op een goed moment ook valt af te lezen aan het uiterlijk dan wel de gestalte die langzamerhand aan het krimpen gaat. Iedere leeftijd kent nu eenmaal een eigen bekoring, maar of de betreffende daar wel zo gelukkig mee is, een totaal andere vraag, soms van een totaal andere orde. Botox draagt zorg voor een masker, maar veelal is het de nek die uitsluitsel biedt. Een kippen nek geeft veelal een goede indicatie omtrent de werkelijke leeftijd, terwijl de schaduwen die zich rond de ogen kunnen voordoen goed met mascara te maskeren valt. Ik bedoel maar, waar zouden we zijn en blijven wanneer op een goed moment de leeftijd doorgaat, alleen het lijf nog steeds doet denken aan die Adonisfiguur die mogelijk in het verleden daar een rol in speelde. Toen sixpack nog stond voor een in plastic omhuld aantal bierblikjes, en het geenszins te maken had met de buik van een goed getraind dan wel afgetraind lichaam… Ja, Ria is vandaag weer een jaartje ouder geworden en heeft hier wat moeite mee. Want niet alleen de tijden veranderen met haar mee, maar ook die eerder genoemde leeftijd. Automatisch krijg je de daarbij behorende felicitaties, de voorspelbare kussen en het nalaten van een lied dat wordt aangevangen. Iets met lang en leven, wat dan geheel en al wordt ontkend. Dus blijft het beperkt tot gelukwensen om vervolgens een aanvang te nemen met de hapjes en drankjes die worden geserveerd. En het praatje pot dat veelal een verjaardag kenmerkt. Wat niet bij iedereen in goede aarde valt, waar mensen de gelegenheid krijgen om op een ander moment misschien… maar dat misschien verdwijnt veelal in de tijd…


IMG_0283


IMG_0282