Laatste Wil pil

Goed! Ook weer geregeld! Alsof er in mijn huidige omstandigheden nogal veel te regelen valt. Alsof wat automatisch kan gaat automatisch. Alles wat nog enige actie vraagt, krijgt die actie en de rest gaat allemaal vanzelf. Behalve dat andere bericht. Want daar dient nog actie op ondernomen te worden. Heeft de oproep omtrent een Voltooid Leven die meer dan 40.000 handtekeningen opgeleverd, opdat de Kamer daar aandacht aan kan gaan wijden, is het andere bericht van een vergelijkbare orde.
Cooperatie Laatste Wil: zelfmoordpil vanaf 18 jaar.
HET RECHT OP STERVEN. Door Floor Ligtvoet.
Zutphen – Het moet veel gemakkelijker worden om in Nederland een einde te maken aan je leven. Mensen vanaf 18 jaar moeten een dodelijk middel kunnen innemen dat eenvoudig te verkrijgen is. Dit alles moet kunnen zonder tussenkomst van een arts of hulpverlener.
Daarvoor pleit de gisteren opgerichte cooperatie Laatste Wil. De club zoekt leden om zo een vuist te kunnen maken in politiek Den Haag en te lobbyen voor een in hun ogen waardige, autonome vorm van zelfdoding. Laatste Wil gaat verder dan andere organisaties die zich al inzetten voor een vrijwillig levenseinde, zoals het burgerinitiatief Voltooid Leven van organisatie Uit Vrije Wil.die vindt het criterium, gehanteerd in de euthanasiewet, van ondraaglijk en uitzichtloos lijden te strak en te rigide. Uit Vrije Wil pleit voor een wet die 70-plussers die levensmoe zijn en het leven als voltooid beschouwen, de kans geeft een dodelijk middel in te nemen. Dit middel moet dan worden verstrekt door een stervenshulpverlener.
Jos van Wijk, voorzitter van de cooperatie Laatste Wil, vindt het raar dat mensen afhankelijk moeten zijn van de medewerking van een hulpverlener wanneer zij dood willen.’Wie is een ander om te bepalen of jij dood mag”‘
Iedereen moet waardig kunnen sterven, ook jonge volwassenen, stelt hij. Bang dat een jongere tijdens een enkele sombere bui het middel inneemt, is hij niet: ‘Niet banger in ieder geval dan dat zo iemand voor de trein springt of zich van 14 hoog naar beneden werpt.’
Hij noemt de manier waarop nu zelfmoord wordt gepleegd vele malen gruwelijker dan het nemen van een dodelijk middel dat Laatste Wil voorstelt. ‘Met achttien jaar mag je stemmen, autorijden en dus ook dood.’ Met de komst van de cooperatie Laatste Wil wordt het druk op de markt van zelfdodingsorganisaties. Zo informeert de stichting Waardig Levenseinde over methoden van zelfeuthanasie, zoals het inslapen met heliumgas. Stichting De Einder geeft trainingen voor hulpverleners die mensen met een doodswens begeleiden. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, met 140.000 leden, geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen en doet onderzoek.
Naast het volgende ‘historisch akkoord’ (Woorden van Rotte) en het feit dat in Emmen vier leeuwtjes geboren zijn, geen wereldschokkend nieuws. Hooguit dat de lemmingen nog steeds massaal van de randen afspringen, kan het niet anders zijn dan dat het leven hoe dan ook doorgaat. Maar met al die uitgestelde bezuinigingen zal het mij op termijn niet gaan verbazen dat ook het aantal zelfdodingen een stijging in 2012/2013 zal laten zien…

Maar dat schuif ik dan maar op de middellange termijn!