Kwetsbaar opstellen…

Het werd ooit met een bepaalde overtuiging gebracht: leren jezelf kwetsbaar op te stellen. Want vanuit het leren omgaan met je eigen kwetsbaarheid zou je de ander beter kunnen begrijpen. Maar er werd niet te lang stil gestaan bij de voorwaarden: deze werden slechts in grote lijnen besproken en daarna volgde alras de eerste oefening. En wij gedroegen on als lammeren en stonde niet stil bij het feit dat wij uiteindelijk discipelen zouden worden. Als een vorm van vernieuwing, als een bepaalde stroming die deed denken aan een religie. En dat mensen daardoor met zichzelf in de knoop kwamen, had veel weg van ‘collateral demage.’ het was nu eenmaal niet altijd te voorkomen, laat staan dat de zwakkeren onder ons alsnog in een therapeutisch circuit terecht kwamen, dan wel het gesticht verlieten. Maar wij waren jong, wilden met een bepaalde gretigheid leren, maakten deel uit van de democratiseringsgolf die over het gesticht rolde, moesten nieuwe wegen gaan ontdekken en waren ook bereid om in deze tijd te gaan pionieren. De traditionele kaders werden verlaten, orde en regelmaat dat decennialang de dienst had uitgemaakt werden verboden verklaard en de vrijheid, blijheid gedachte maakte zich van ons meester. Een zoektocht waar menigeen aan meedeed, de traditionelen uitgezonderd. Het kunnen verschuilen achter het uniform was niet langer gangbaar en menigeen koos eieren voor zijn of haar geld. Verlieten de inrichting en doken onder in huizen waar het uniform nog hoog in het vaandel stond. En onderwijl gingen de veranderingen door, er was sprake van een gestructureerd overleg in de vorm van een Patient Staff Meeting, want ook toen was de Angelsaksiche invloed al merkbaar. Foudraine schreef zijn bestseller ‘Wie is van Hout’ en Jan van der Lande was voorvechter van Amstelland, een jongeren kliniek in Santpoort en Bierenbroodspot en van Eck gaven smoel aan de therapeutische gemeenschap. Als een vorm van wat ooit door Frederik van Eeden in zijn Walden werd nagestreefd en Laign en Cooper deden vergelijkbare projecten in Engeland. Jimmy Hendrix gaf gestalte aan die tijd door met zijn band The Experience inhoud te geven aan die tijd, van psychedelisch werk van Pink Floyd werd gebruik gemaakt om met drugs te experimenteren, en het was Jimmy Page die een rol ging spelen bij Led Zeppelin waarin Dazed and Confused een wereldhit werd. Muziek kende vele volgers, in Nederland gingen The Outsiders en Cuby and the Blizzards de vele dansgelegenheden af, en ook Den Haag liet zich niet onbetuigd, gezien de vele bands die daar vandaan kwamen. Singletjes en niet veel later EP’s en Lp’s kwamen op de markt en menig vinylplaat werd grijsgedraaid. De tijd van seks, drugs en Rock & Roll was niet meer te stuiten en de experimenten met het verplegend personeel raakten in een stroomversnelling, zo ook met de ruimte die de patient geboden werd. Maar met dat werd ook een wereld geschapen die niet altijd voldoende recht deed aan die mens, omdat velen hun verworven vrijheden niet naar behoren konden hanteren. En dat leidde tot zeer kwalijke gevolgen, want men voelde zich goed en besloot op grond daarvan de medicijnen te staken, hetgeen wederom bloeiende psychoses tot gevolg had. Personeel werd van andere afdelingen opgeroepen om mee te helpen om de betrokkene in de isoleer te brengen, medicijnen werden door middel van een spuit in het lichaam gebracht en gevolg was dat menigeen vele weken in die cel moest doorbrengen. Een andere tijd, een andere omstandigheid en de kwetsbaarheid… die kwam uiteindelijk in een totaal ander daglicht te staan.