KUUB KUNST LEEN (deel II)


IMG_6127 (1)
HET IS ZOVER! Ondanks dat ik nagelaten heb dit geheel van de daken te schreeuwen, geen herauten kon inhuren omdat zij juist vandaag actie gingen voeren, de paarden het dit keer vrolijk af lieten weten en de trompetten opnieuw gestemd dienden te worden, verkondig ik het maar op mijn eigen BIJZONDERE wijze. Om twaalf uur kunnen de bezoekers het pand betreden. Voor de exposanten, de uitvoerenden en allen die voor, tussen dan wel achter de schermen hun bezigheden mochten verrichten, een belangwekkend moment. Stelt dit festival niet teleur” Geenszins naar mijn idee. Barst het van (on)bekend talent in stad en regio” Naar mijn idee wel! Is er een vorm van lef nodig om naar buiten te treden” Welzeker! En houdt het menigeen scherp” Dat is nog even afwachten. Zijn er verwachtingen geschapen” Het is als zo vaak: wanneer dat eerste schaap de weg bewijzert, volgen de makken als vanzelf. Dus doe ik het vandaag simpelweg met een vervolg: KUUB kunst te leen deel twee. Tenslotte dien ik me twaalf uur bezig te gaan houden en niet in het bezit van een interactief mobiel…


IMG_6152
hoop ik dat de belangstellenden, nieuwsgierigen, familie,vrienden en (on)bekenden net zo veel genoegen zullen hebben als ik in de voorafgaande dagen met smaak heb verorberd!


IMG_6160


IMG_6161